Uniwersytet Zielonogórki ma nowego rektora

2020-06-15 9:46
Prof. Wojciech Strzyżewski
Autor: Marek Lalko

Został nim prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, który przez ostatnie dwie kadencje pełnił funkcję prorektora do spraw studenckich.

W wyborach na stanowisko Strzyżewski był jedynym kandydatem i uzyskał 121 głosów na 142 możliwe. Rektor-elekt obejmie swoją funkcję 1-go września 2020 roku, a kadencja rektora trwa 4 lata. Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski jest rodowitym zielonogórzaninem. Z wykształcenia jest historykiem. Od początku, czyli od 1984 r., zawodowo jest związany z Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego (wcześniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej). W 1990 r. obronił rozprawę doktorską, a w 1999 r. odbył kolokwium habilitacyjne (w zakresie historii nowożytnej) na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych i można powiedzieć, że koło historii się zamknęło, był bowiem pierwszym absolwentem zielonogórskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, który uzyskał tytuł profesorski.