Bydgoszcz i okoliczne gminy będą wspólnie ubiegać się o środki na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

2022-09-19 7:36

W nowej perspektywie unijnej będzie się to odbywało w nowej formule. Powstał ZIT BydOf. W jej skład wchodzą Bydgoszcz i jej sąsiedzi z Metropolii Bydgoszcz.

Nowy ZIT to szansa na 500 milionów złotych z Unii Europejskiej w przyszłych latach. ZIT BydOF to nowa instytucja, która pozwoli Bydgoszczy i jej sąsiadom z Metropolii Bydgoszcz skutecznie sięgać po duże pieniądze z Unii Europejskiej. Powstała by wszystkie samorządy skutecznie wykorzystały środki z perspektywy unijnej na lata 2021 – 2027. Obszar Metropolii Bydgoszcz zamieszkuje ponad 600 tysięcy osób.

Ze środków ZIT samorządy planują między innymi: zakup taboru niskoemisyjnego, usprawnienie systemu transportu miejskiego, budowę ścieżek rowerowych, wsparcie instytucji kultury, odnowę przestrzeni publicznej, rewitalizację. Wsparcie uzyskają również placówki edukacyjne kształcące na poziomie ogólnym i zawodowym oraz przedszkola. ZIT BydOF tworzą gminy i powiaty będące członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Prezydent Miasta Bydgoszczy jest liderem "Porozumienia" z 31 sierpnia. Siedziba instytucji znajduje się w Bydgoszczy, a funkcje administracyjne pełni Biuro ZIT Urzędu Miasta.

Funkcję uchwałodawczą pełni Komitet Sterujący. Przewodniczącym Komitetu został prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Zastępcą Przewodniczącego został Wójt Nowej Wsi Wielkiej – Wojciech Oskwarek. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich samorządów. Funkcję opiniodawczo-uchwałodawczą pełni Zarząd ZIT BydOF, który składa się z lidera, miasta Bydgoszcz i 6 członków. Organem pełniącym funkcję konsultacyjno-opiniodawczą jest Rada ZIT BydOF, składająca się z przedstawicieli środowiska biznesowego, społecznego i naukowego, przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przedstawiciele podmiotów społecznych.

Miasto Bydgoszcz będzie pełniło funkcję Instytucji Pośredniczącej, która przejmie część zadań powierzonych przez Urząd Marszałkowski związanych z wdrażaniem i wydatkowaniem środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w ramach alokacji przeznaczonej na ZIT. Do głównych zadań należeć będzie przygotowywanie naborów konkursów, ogłaszanie konkursów, wybór projektów do dofinansowania, weryfikacja wniosków o płatność oraz kontrola projektów.