Bydgoszcz wyremontuje ważne kładki

2022-09-21 11:50
Bydgoszcz
Autor: brak danych

Chodzi o obiekty w Opławcu oraz przy Czarnej Drodze. W ramach prac zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Miasto wyda na to w sumie 237 tysięcy złotych.

Za prace przy obiektach mostowych odpowiedzialna będzie firma Kormost, która złożyła w przetargu najkorzystniejszą ofertę. Prace rozpoczną się w październiku i powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Przy obiekcie znajdującym się na końcu Czarnej Drogi zostanie rozebrane zostaną dotychczasowe: balustrady, nawierzchnia i izolacja przęsła. Po przebudowie płyty nałożona zostanie nowa izolacja i nawierzchnia bitumiczna. Wykonane zostaną też nowe stylowe balustrady. Prace uzgadniane są z Miejskim Konserwatorem Zabytków, bowiem Stary Kanał Bydgoski figuruje w rejestrze właśnie jako zabytek. Co ważne, ruch pieszy zostanie poprowadzony tymczasowym pomostem. Po zakończeniu robót Wykonawca będzie musiał doprowadzić cały teren budowy do stanu poprzedniego.

Z kolei obiekt łączący między innymi ulice: Opławiec i Baranowskiego docelowo zyska możliwość poprowadzenia ruchu dla użytkowników wózków oraz rowerów przez rzekę Brdę z pominięciem schodów na północnej skarpie doliny Brdy. Dotychczasowe schody zostaną rozebrane wraz z płytami betonowymi, następnie nadbudowany zostanie nasyp po którym zostanie poprowadzony nowy chodnik. Wykonane zostaną też zabezpieczenia antykorozyjne w miejscach usunięcia schodów.

Trwa również wybór wykonawcy remontu trzeciej kładki - łączącej brzegi Brdy na wysokości lodowiska "Torbyd". To największe z wszystkich zadań. Związane będzie z przebudową drewnianego pomostu oraz remontem konstrukcji stalowej i istniejących podpór obiektu. Wykonane zostaną nowe schody i oświetlenie.