Fordon będzie miał ogród społeczny

2021-08-26 11:08
Róże
Autor: fot. Magdalena Gierech/Eurozet

Stworzą go dzieci i młodzież oraz seniorki z tej części miasta. Chodzi o integrację międzypokoleniową. Jednocześnie zyska środowisko naturalne.

Projekt realizują: Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej Fordon i Stowarzyszenie Miłośników Filmów Klub Filmowy Jeremi. Uczestnicy to grupa piętnaściorga dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat z Fordonu oraz grupa sześciu seniorek z Fordońskiego klubu Niezapominajka. Skorzystają jednak wszyscy mieszkańcy osiedla Bajka. Jak mówi dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Renata Dębińska: "Wierzymy, iż ogród społeczny będzie nie tylko doskonałym spoiwem, które połączy pokolenia oraz przypomni o tradycji i odpowiedzialności za dobro wspólne ale będzie także miejscem, które uczestnicy wspólnie zaplanują, zorganizują i będą uprawiać. Główną ideą, przyświecającą podczas tworzenia projektu, było zapewnienie wspólnej aktywności międzypokoleniowej poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach manualnych i pokazach edukacyjnych. Z założenia, wspólny ogród ma mieć walory edukacyjne, terapeutyczne, integracyjne oraz stworzyć przestrzeń dla późniejszych, różnorodnych wydarzeń". W Bydgoszczy w 2016 i 2017 roku, dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, udało się zrealizować już kilka ogrodów społecznych, a jeden został doposażony. Znajdują się one przy Zespołach Szkół numer 1 i 4, Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, podstawówkach numer 10 i 29 oraz siedzibie Rady Osiedla Wilczak-Jary przy TKKF Świt. Ogrody społeczne to dodatkowe zielone przestrzenie w miastach, pozwalające wykorzystać nieużytki i tereny zaniedbane.