Inowrocław znów sprzedaje węgiel typu "orzech"

2022-12-19 7:40
Węgiel
Autor: Wikipedia

Państwowa spółka PGE Paliwa umożliwiła miastu odbiór 125 ton tego opału. To pozwoli pozwoli pozytywnie rozpatrzyć wnioski 83 inowrocławian. Miasto złożyło też zamówienie na odbiór w tym tygodniu kolejnych 200 ton takiego węgla typu orzech.

Miasto za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, realizuje wnioski o tak zwany zakup preferencyjny. W przypadku węgla typu groszek osoby, które złożyły wniosek i został on pozytywnie rozpatrzony informowane są już następnego dnia roboczego o dalszej procedurze. W przypadku wniosków na węgiel typu orzech procedura uzależniona jest od jego dostępności na placu sprzedawcy. Wniosek o zakup dostępny jest do pobrania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, urzędzie miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ratusza. Płatność za węgiel możliwa jest w kasie urzędu miasta lub przelewem na rachunek bankowy.

Od 9 listopada do 13 grudnia tego roku do miasta wpłynęło 621 wniosków o zakup preferencyjny. Rozpatrzonych zostało 456 wniosków, a o wyniku rozpatrzenia poinformowano wnioskodawców. Węgiel sprzedawany jest przez Miasto Inowrocław za pośrednictwem firmy Kolmet z Kruszy Zamkowej. W większości przypadków wskazany przedsiębiorca za symboliczną opłatą 20 złotych dostarcza węgiel bezpośrednio pod wskazany adres w Inowrocławiu. Ta forma sprzedaży cieszy się największym zainteresowaniem, a kontakt firmy z kupującym następuje zwykle w ciągu 1-2 dni po wpłacie środków na rachunek Urzędu.

Firma Kolmet od 24 listopada do 13 grudnia dostarczyła w imieniu Miasta węgiel do 272 mieszkańców Inowrocławia, w łącznej ilości 382 ton, w tym 157 ton węgla typu orzech i 225 ton węgla typu groszek. Średnio każdego kolejnego dnia do inowrocławian trafia 30 ton węgla. Miasto realizując pierwszy etap sprzedaży węgla w cenie preferencyjnej, złożyło łączne zapotrzebowanie na tysiąc ton surowca, w tym 475 ton groszku i 525 ton orzecha. Jeśli PGE Paliwa umożliwią odbiór zadeklarowanej ilości węgla typu orzech - do końca grudnia rozpatrzone zostaną wszystkie wnioski o zakup węgla, które wpłynęły do 13 grudnia.