Można składać wnioski o Bydgoski Grant Ekologiczny.

2022-03-07 7:13
Zieleń
Autor: pixabay

To projekt wspierający pomysły na ochronę miejskiej zieleni, wody i zwierząt. W ramach konkursu można otrzymać pieniądze na realizację takich idei. Ze składaniem wniosków trzeba się pospieszyć.

Czas na złożenie dokumentów jest tylko do 10 marca. To już siódma edycja Bydgoskiego Grantu Ekologicznego. Wziąć w nim udział mogą: przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, stowarzyszenia, fundacje i rady osiedla. Jak co roku,przygotowano tematy priorytetowe: "Zieleń w mieście na straży klimatu", "Poznajemy i chronimy zwierzęta w mieście" oraz "Wodę chronimy – suszy nie lubimy".

Przy ocenie złożonych wniosków brane pod uwagę będą między innymi: liczba uczestników przedsięwzięcia, zasięg działania, wartość merytoryczna i efekt ekologiczny. Bydgoski Grant Ekologiczny to forma wyróżnienia przedsięwzięć, inicjatyw, warsztatów i konkursów związanych z kształtowaniem poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Szczegóły są na stronie internetowej bydgoskiego ratusza.