Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

2020-07-31 8:19 Jerzy Piszcz
Zdjęcie ilustracyjne
Autor: brak danych

Dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska z Instytutu Matematyki i Fizyki z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec Przyszłości za projekt „ Spójne oddziaływanie ekscytonów rydbergowskich z promieniowaniem elektromagnetycznym ”.

Dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska zajmuję się optyką kwantową, dziedziną fizyki badającą światło oraz jego oddziaływanie z materią. Prowadzi badania nad zagadnieniami związanymi z propagacją fal w dyspersyjnych ośrodkach o ujemnym współczynniku załamania, zjawiskami związanymi z propagacją plazmonów oraz optyką ciała stałego, ze szczególnym uwzględnieniem ekscytonów rydbergowskich. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest przyznawana od 2016 roku osobom, które w swojej działalności wykazują się wybitnym ukierunkowaniem na przyszłość. Realizowane przez laureatów projekty i przedsięwzięcia wyróżniają się innowacyjnością i są najlepszymi przykładami zrównoważonego i inteligentnego rozwoju.