Punkt informacyjny dla cudzoziemców w Bydgoszczy już działa

2022-10-10 7:06
Bydgoszcz
Autor: brak danych

Siedzibę ma przy Jezuickiej 5. Pełni funkcję doradczo-informacyjną. W czym może pomóc?

W punkcie cudzoziemcy przebywający w Bydgoszczy mogą liczyć na wsparcie w: wypełnianiu dokumentów związanych z legalizacją pobytu, uzyskaniu obywatelstwa polskiego czy Karty Polaka, wypełnieniu innych dokumentów urzędowych, zapisaniu dziecka do szkoły, wynajęciu mieszkania, znalezieniu pracy i uzyskaniu pozwolenia na pracę oraz sytuacjach kryzysowych, niepełnosprawności czy dyskryminacji. Punkt informacyjno-doradczy znajduje się przy Jezuickiej 5, w pokoju numer 1 na parterze w Kujawsko-Pomorskim Domu Ukraińskim. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00. W weekendy i święta działa infolinia +48 667 467 150

W punkcie informacyjno-doradczym cudzoziemcy mogą porozumiewać się między innymi w językach: polskim, angielskim, czy ukraińskim. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie w konkursie na poprowadzenie Punktu Informacyjno-Doradczego dla Cudzoziemców w Bydgoszczy otrzymało Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński. Wysokość finansowego wsparcia wynosi 30 tysięcy złotych. Punkt będzie działał do końca tego roku.