Rewitalizacja placu Wolności

2023-05-26 11:34
Rewitalizacja placu Wolności
Autor: UM Bygdoszcz

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja podpisały umowę z wykonawcą prac obejmujących między innymi budowę infrastruktury kanalizacji deszczowej na placu Wolności. To pierwszy etap jego kompleksowej rewitalizacji.

Projekt przewiduje zmiany funkcji części przestrzeni, podniesienie estetyki, zmiany nawierzchni, wprowadzenie zieleni i przebudowę jezdni przyległej do placu. Miasto uzgodniło też z właścicielami kwiaciarni zasady budowy nowych estetycznych obiektów. W pierwszej kolejności ma zostać zbudowany podziemny zbiornik na deszczówkę. Wartość prac przy podziemnej infrastrukturze w tym punkcie miasta to 12,5 mln złotych (netto). Zakończenie robót planowane jest jeszcze w tym roku.

Równocześnie trwają przygotowania do zlecenia kolejnych prac budowlanych związanych z rewitalizacją całego placu. Ogłoszenie przetargu na te roboty planowane jest w wakacje. Władze miasta chcą by część prac toczyła się równocześnie z budową zbiorników na deszczówkę. W tegorocznym budżecie zabezpieczono na ten cel 5 mln złotych.