Wyruszą z Bydgoszczy na Jasną Górę

2021-06-29 11:17 Marta Komorowska
Wyruszą z Bydgoszczy na Jasną Górę
Autor: Źródło: Diecezja Bydgoska

W lipcu na pątniczy szlak wyruszy Piesza Pielgrzymka Diecezji Bydgoskiej. Można wziąć w niej udział na trzy sposoby. Jak będzie wyglądała tegoroczna odsłona?

Po pierwsze: można ruszyć tradycyjną pieszą pielgrzymką z noclegami w namiotach. Każdy pielgrzym zainteresowany taką formą rekolekcji w drodze zobowiązany jest do skontaktowania się z księdzem przewodnikiem wybranej przez siebie grupy w celu zapisania się i uzyskania bardziej szczegółowych informacji. W tym roku będzie można uczestniczyć w pielgrzymce sztafetowej. Taką drogę w całości od bydgoskiej katedry Matki Bożej z Różą w Dłoni do Sanktuarium Czarnej Madonny na Jasnej Górze przejdą kapłani, przewodnicy poszczególnych grup oraz pielgrzymi, którzy zdecydowali się na formę namiotową. Jednak do każdego z przewodników na jeden pielgrzymi dzień może dołączyć po pięciu pielgrzymów, którzy rano we własnym zakresie dojadą na wskazane miejsce i rozpoczną z wybranym przez siebie przewodnikiem jeden dzień rekolekcji w drodze. Po zakończonym dniu i otrzymaniu przez przewodnika błogosławieństwa, pielgrzym we własnym zakresie wraca do domu. Dzięki temu w całej pielgrzymce w jednej grupie przy pięciu pątnikach dziennie może wziąć udział 55 osób, czyli około 500 uczestników całej sztafetowej pieszej pielgrzymki. Do duchowego pielgrzymowania diecezja bydgoska zaprasza natomiast wszystkich tych, którzy chcą przeżyć piękne rekolekcje w drodze, ale z różnych przyczyn fizycznie nie mogą uczestniczyć w pieszej pielgrzymce. Na stronie Pieszej Pielgrzymki Diecezji Bydgoskiej na Jasną Górę w zakładce Pielgrzymka Duchowa znajdą się lada dzień informacje na temat tej formy pielgrzymowania.