Pomorskie zabytki z dofinansowaniem z budżetu województwa

2022-03-01 8:23
Pomorskie zabytki z dofinansowaniem z budżetu województwa
Autor: Dariusz Sokolnik

Wsparcie ma pozwolić na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, które poprawią stan zachowania zabytków z terenu naszego regionu.

Po 200 tys. zł dotacji na realizację zadań, otrzymają m.in.: Chorągiew Gdańska Związku Harcerstwa Polskiego na remont dachu Baszta Schultza w zespole Dworu Miejskiego w Gdańsku, klasztor Dominikanów w Gdańsku na prace konserwatorskie przy elewacji północnej nawy kościoła pw. św. Mikołaja, czy parafia rzymskokatolicka w Kłodawie Gdańskiej na prace konserwatorskie przy elewacjach kościoła pw. św. Jakuba.

Wsparcie otrzymała także spółka Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Miłosna” w Kwidzynie na remont ujeżdżalni oraz osoby prywatne, m.in. na remont budynku inwentarskiego wchodzącego w skład historycznej zagrody nr 9 w Swołowie.

Łączna kwota dofinansowania dla wszystkich projektów, które spełniły wymagania formalne, to ponad 2,78 mln zł.