Wojsko czeka na chętnych

2019-01-29 12:29
nabor_wku
Autor: brak danych

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie prowadzi nabór na drugi turnus służby przygotowawczej, której odbycie jest pierwszym krokiem do zawodowej służby wojskowej.

Zgłaszać się mogą osoby, które posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej, ale również te niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego czyli na przykład kobiety. Pozostałe warunki to pełnoletność, niekaralność, polskie obywatelstwo, odpowiednia kondycja fizyczna oraz wykształcenie co najmniej gimnazjalne.

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej wraz ze świadectwem lub dyplomem ukończenia ostatniej szkoły oraz innymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje, zdobyte uprawnienia czy ukończone kursy należy złożyć osobiście w komendzie uzupełnień.

Szkolenie rozpocznie się w maju i potrwa cztery miesiące.