40 złotych dziennie nie za każdego uchodźcę

2022-08-11 8:13
Zmiany w świadczeniach dla uchodźców
Autor: UM Gniezno

Zmieniły się zasady przyznawania świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy. Osoby, które opiekują się uchodźcami, którzy przebywają dłużej niż 120 dni, nadal mogą otrzymać finansowe wsparcie, ale tylko po spełnieniu jednego z kilku warunków.

Świadczenie w wysokości 40 złotych za każdy dzień zakwaterowania i wyżywienia na okres dłuży niż 120 dni pobytu będzie możliwe za Ukraińca, który:

- posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

- posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

- ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

- jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

- samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

- jest osobą małoletnią.

Wnioski o świadczenia z wymaganą dokumentacją przyjmowane są w Urzędzie Miejskim. Jednak wypłata świadczenia jest uzależniona od środków przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. Obecnie nie przekazał on jeszcze do Gniezna kwoty na poziomie ok. 800 tysięcy złotych. Na taka właśnie sumę opiewają wnioski złożone w Urzędzie Miejskim, których autorzy czekają na należne im wpłaty. Szczegółowych informacji można szukać pod numerem telefonu: 61 426 05 20.