Archidiecezja gnieźnieńska: święcenia biskupie ks. Radosława Orchowicza

2022-03-15 13:40
Biskup nominat Radosław Orchowicz
Autor: Archidiecja Gnieźnieńska

W najbliższą sobotę, w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, odbędzie się sakra biskupia księdza Radosława Orchowicza, mianowanego przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej.

Msza święta rozpocznie się o godz. 11:00 w gnieźnieńskiej katedrze. Głównym konsekratorem będzie prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, współkonsekratorami: nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Salvatore Pennacchio i biskup Krzysztof Wętkowski, ordynariusz włocławski.

Ksiądz Radosław Orchowicz został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej 26 stycznia. Nowy biskup pomocniczy urodził się 21 stycznia 1970 r. w Wysokiej (obecnie diecezja bydgoska). Odbywał formację w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1994 r. z rąk arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. W latach 2003-2011 pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza młodzieży i pracował w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. W 2011 roku został mianowany proboszczem parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Inowrocławiu. W chwili powołania na biskupa pomocniczego pełnił funkcję wicedziekana dekanatu inowrocławskiego II, członka Rady Programowej Archidiecezjalnego Studium Pastoralnego dla Kapłanów, rady ekonomicznej Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, wizytatora katechetycznego oraz kapelana zakładu karnego w Inowrocławiu.

Jako dewizę biskupią biskup nominat przyjął słowa RADUJCIE SIĘ ZAWSZE W PANU. Są to pierwsze słowa z Listu św. Pawła do Filipian (Flp 4,4): Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Słowa te biskup wybrał na obrazek prymicyjny po święceniach kapłańskich, powtórzył zaś na 25-lecie kapłaństwa. Towarzyszą mu one przez całe kapłańskie życie. Nawiązują również do przesłania papieża Franciszka, który wskazuje na znaczenie radości w głoszeniu Ewangelii.