Gnieźnieński basen ponownie otwarty

2020-06-16 16:35
Basen otwarty od środy
Autor: www.gniezno.eu

Tak będzie od środy. Miłośnicy pływania będą musieli jednak pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników i pracowników basenu GOSiR prosi o przestrzeganie poniższych zasad i zaleceń: 1. Niekorzystanie z pływalni w razie pojawienia się objawów ostrej infekcji, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała. 2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu na teren basenu. 3. Obowiązkowe zabieranie do szafek okrycia wierzchniego i obuwia. 4. Utrzymywanie dystansu społecznego (2 metry) podczas pływania i kąpieli w basenach, a także oczekując w kolejce do kasy, przebywając w holu, w szatni i strefie przed szatniami, w przebieralniach, toaletach i pod natryskami. 5. Używanie osłon ust i nosa z wyłączeniem tego obowiązku podczas kąpieli i pływania w basenie - osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni. Ubierając się po kąpieli, należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni. 6. Obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. 7. W hali basenowej może przebywać maksymalnie nie więcej niż połowa dopuszczalnego obłożenia obiektu, czyli 60 osób, a ponadto: - z jednego toru na basenie sportowym mogą jednocześnie korzystać maksymalnie 4 osoby, z obowiązkiem utrzymania podczas pływania dystansu społecznego 2 metry; - w basenie rekreacyjnym należy zachować dystans społeczny wynoszący 2 metry; - w jednym jacuzzi mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, z wyłączeniem rodzin; - w saunie może przebywać nie więcej niż połowa maksymalnego jej obłożenia, z wyłączeniem rodzin (za przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego odpowiada najemca). 8. Zasłanianie ust i nosa łokciem w razie kaszlu lub kichania. 9. Ograniczenie pobytu na terenie obiektu do czasu pływania i kąpieli w basenach i przebrania się. 10. Przestrzeganie regulaminów, zasad higieny oraz nakazów, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących na pływalni, a także komunikatów i poleceń zarządcy obiektu. Godziny udostępniania: od poniedziałku do niedzieli, 10.00-22.00.