Gnieźnieńskie place zabaw i siłownie zewnętrzne od dziś ponownie otwarte

2020-06-08 12:58 jmalinska
www.gniezno.eu
Autor: brak danych

Urządzenia i zabawki zostały zdezynfekowane. Z uwagi na brak konkretnych wytycznych ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego użytkownicy muszą stosować się do ogólnych zasad reżimu sanitarnego.

Korzystający z placów zabaw i siłowni zewnętrznych zobowiązani są do stosowania się do poniższych zaleceń: 1. Przed wejściem na plac zabaw/siłownię plenerową sprawdź czy plac nie jest zatłoczony – unikaj większych skupisk ludności. 2. Przed wejściem na plac zdezynfekuj ręce płynem do dezynfekcji zawierającym alkohol. Środki dezynfekujące winien posiadać korzystający lub rodzic/opiekun. Dezynfekcja wskazana jest również podczas korzystania z urządzeń oraz po opuszczeniu placu zabaw/siłowni plenerowej. 3. Zachowuj bezpieczeństwo stosując podczas całego pobytu na terenie placu zabaw/siłowni plenerowej: maski, maseczki, przyłbicę ochronną, kask ochronny chyba, że w całym okresie korzystania zostanie zachowana odległość co najmniej 2 metrów od przebywających w tym miejscu osób. 4. Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne. 5. Bezwzględnie przestrzegaj wszelkich poleceń administratora obiektu oraz służb porządkowych i sanitarnych. 6. Rodzice, opiekunowie dzieci ponoszą pełną odpowiedzialność za wypełnianie wszelkich wytycznych. Ważne! Zniesienie ograniczeń nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Tylko odpowiedzialna postawa uchroni nas od zachorowania i rozprzestrzeniania wirusa.

Źródło: www.gniezno.eu