Gniezno: kontrole warsztatów samochodowych

2022-09-08 14:00
Dzikie wysypiska śmieci w Gnieźnie
Autor: UM Gniezno

Gnieźnieńska Straż Miejska kontroluje warsztaty samochodowe. Od początku tego roku przeprowadziła ponad 50 kontroli. Chodzi o gospodarkę odpadami.

Dzikie wysypiska w różnych częściach miasta to prawdziwa plaga. Można tam znaleźć głównie części samochodowe i materiały budowlane. Stąd kontrole w warsztatach samochodowych i firmach budowlanych. Strażnicy sprawdzają jakie odpady wytwarzają, czy je segregują i czy mają podpisane umowy na ich odbiór. Sporządzają protokół,  a z wynikami kontroli zapoznają również inspektorów WOŚ UM w Gnieźnie, a gdy dochodzi do poważnych naruszeń przepisów także WIOŚ w Poznaniu. Ten organ kontroli ma możliwość zastosowania wysokich kar, które sięgają od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Zupełnym lekceważeniem przepisów prawa wykazali się właściciele kilku warsztatów mechaniki pojazdowej na os. Skiereszewo i Arkuszewie. Oprócz tego, że nie posiadali ważnych umów, nie mieli także pojemników do gromadzenia odpadów, a na posesjach panował ogólny bałagan. Ponadto pojazdy naprawiane były poza terenem firmy, na ulicy albo oczekiwały tam na naprawę. W takich przypadkach trzeba się liczyć z wysokimi karami pieniężnymi. Funkcjonariusze zapowiadają dalsze kontrole.