Gniezno: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna przyjmowanie wniosków na dodatek węglowy

2022-08-16 12:00
MOPS przyjmuje wnioski na dodatek węglowy
Autor: UM Gniezno

3 tysiące złotych trafi do osób, które ogrzewają swoje domy węglem i zadeklarowały to w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o dodatek węglowy można złożyć na 3 sposoby:

- osobiście, przekazując go w biurach podawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dworcowej 7 lub Pocztowej 11;

- wrzucając do urny w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP:/mopsgniezno/SkrytkaESP

Godziny otwarcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dworcowej 7 lub Pocztowej 11: 7:00-18:00. Szczegółowe informacje dotyczące dodatków udzielane są pod numerem telefonu: 662 233 196. Wydrukowane wnioski są dostępne dla mieszkańców w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Miejskim przy ul. Lecha 6.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość) i jego gospodarstwa domowego. Jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy. We wniosku należy wskazać także miejsce zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. Dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).