Komputery dla uczniów

2022-10-03 8:15
Laptopy dla uczniów
Autor: UM Gniezno

Trafią do nich w ramach projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Sprzęt trafi do 525 uczniów z Gniezna. Wydawanie laptopów i akcesoriów rozpocznie się 10 października.

Akcja wydawania sprzętu potrwa kilka tygodni. O dokładnym terminie odbioru będą poinformowani telefonicznie. Rodzice i opiekunowie, którzy składali wnioski grantowe w imieniu swoich dzieci, podpiszą umowę darowizny, na podstawie której dzieci staną się właścicielami przekazywanych sprzętów. Uczniowie pełnoletni podpisują umowę darowizny i odbierają sprzęt samodzielnie. Każdy obdarowany umówiony zostanie na konkretny dzień i godzinę, tak by uniknąć czekania w kolejkach.

WAŻNE:

Miejsce odbioru komputera: ul. Pocztowa 11, sala 3.6 (III piętro), wejście od strony parkingu za budynkiem.

Aby odebrać sprzęt rodzice muszą na miejscu potwierdzić informację o numerze PESEL dziecka oraz przynieść ze sobą:

- dowód osobisty (w celu potwierdzenia tożsamości);

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał).

W przypadku innych niż rodzice opiekunów prawnych konieczne jest zabranie odpisu postanowienia Sądu Rejonowego ustanawiającego opiekuna (oryginał do wglądu i 2 kopie).

Uczniowie i uczennice muszą pozostać właścicielami otrzymanego sprzętu przez dwa lata i wykorzystywać go do celów związanych z nauką. Dodatkowo co 6 miesięcy od otrzymania, powinni składać do Urzędu Miejskiego informacje (oświadczenie) o posiadaniu komputera i wykorzystywaniu go zgodnie z przeznaczeniem. Oświadczenia można składać mailowo (na adres: ppgr@gniezno.eu), tradycyjną pocztą lub osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.