Konwent Samorządowy

2020-06-17 11:04
Konwent Samorządowy w Gnieźnie
Autor: www.powiat-gniezno.pl

Samorządowcy z powiatu gnieźnieńskiego i gmin dyskutowali o wspólnych strategiach działania. Okazją był kolejny Konwent Samorządowy.

Głównymi tematami spotkania były stan transportu zbiorowego na naszym terenie oraz nowa strategia dla powiatu do roku 2030. Sporo uwagi poświęcono również pomysłowi stworzenia spójnej koncepcji budowy dróg rowerowych, w której opracowanie zaangażowana byłaby każda z gmin. Ma ona znaleźć swoje odzwierciedlenie w powstającej nowej strategii. Zdaniem samorządowców niezbędne jest opracowanie mapy obecnie istniejących dróg oraz tras koniecznych do wytyczenia w przyszłości, które wspólnie stworzą system pozwalający na swobodne i bezpieczne przemieszczanie się rowerzystów pomiędzy gminami i stanowiącym centrum powiatu Gnieznem. Dyskutowano ponadto o możliwościach opracowania wspólnego planu budowy sieci melioracyjnych na terenie powiatu, który poza potrzebą odwodnienia terenów podmokłych uwzględniać będzie również postępujący proces stepowienia Wielkopolski.