Odkryj walory przyrodnicze powiatu - konkurs

2020-06-24 16:54
Konkursowy plakat
Autor: brak danych

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza konkurs fotograficzny pn. „Odkryj walory przyrodnicze powiatu”, adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów. Termin nadsyłania prac upływa 16 października.

Ideą konkursu jest udokumentowanie piękna przyrody, miejsc cennych przyrodniczo znajdujących się na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Uczestnikiem konkursu może być uczeń liceum ogólnokształcącego, szkoły ponadpodstawowej i student uczelni wyższej. Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia wykonane przez niego samodzielnie. Fotografie należy przesłać w formie odbitek kolorowych w formacie 15x21cm (maksymalnie 24x30cm). Fotografia zgłoszona do konkursu w szczególności powinna przedstawiać:

świat roślin i zwierząt;

walory przyrodnicze;

atrakcje krajobrazu;

urokliwe przyrodniczo miejsce.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać w kopertach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2020 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

z dopiskiem: Odkryj walory przyrodnicze powiatu

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 61 424 07 48. Konkurs jest organizowany w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pn. Z ekologią żyj w zgodzie i pomagaj przyrodzie - konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą na terenie powiatu gnieźnieńskiego.