Prymas Polski zagłosował

2020-06-28 12:49
Prymas Polski zagłosował
Autor: Fot. Joanna Kubicka

"Nasze pójście na wybory jest wypełnieniem czwartego przykazania Dekalogu – mówi abp Wojciech Polak. Zachęca niezdecydowanych, aby z poczuciem odpowiedzialności poszli do urn.

Prymas oddał swój głos przed południem w lokalu wyborczym znajdującym się w Szkole Podstawowej nr 1 w Gnieźnie. Tak, jak uczestniczymy w wyborach parlamentarnych, jak uczestniczymy w wyborach samorządowych, które są najbliższe realiom naszego życia codziennego, tak mamy prawo i obowiązek uczestniczyć w wyborach prezydenckich. Dla osób wierzących to wypełnienie czwartego przykazania, bo po miłości do rodziców, do najbliższych, jest miłość Ojczyzny. To nasza odpowiedzialność i nasz udział we współdecydowaniu o jej losie – mówi abp Polak. Metropolita gnieźnieński zapytany o kampanię wyborczą przyznał, że była ona niewątpliwie trudna, także ze względu na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa, jego zdaniem kandydaci mieli jednak sposobność i możliwość, by zaprezentować to, z czym do wyborów idą. Pytany o to, co chciałby powiedzieć zwycięzcy wyborów czyli przyszłemu prezydentowi Polski wskazał na szacunek i ponadpartyjność: żeby szanował naród, kochał ludzi, dbał o dobro wspólne i przekraczał to, co jest tylko dobrem jednostkowym, dobrem jakiejś grupy ludzi czy partii, żeby odczytywał rolę prezydenta jako tego, który jest dla wszystkich Polaków – wskazał Prymas Polski.