Szkoły i przedszkola czekają na dzieci

2023-03-03 14:37
Rekturacja do przeszkoli
Autor: UM Gniezno

Ruszył nabór do gnieźnieńskich podstawówek, a w najbliższy wtorek rozpocznie się on w przedszkolach. Wygląda on podobnie jak w poprzednich latach.

Przedszkola:

Rekrutacja rusza 7 marca o godz. 8:00 i potrwa do 28 marca do godz. 15:00. Rodzice mogą zapisać dziecko na dwa sposoby:

- wypełniając wniosek na stronie www.przedszkola.gniezno.eu (wniosek może zostać podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, jednak tylko w sytuacji kiedy obje rodzice taki posiadają);

- drukując wniosek lub pobierając go z wybranego przedszkola i wypełniając ręcznie.

Podpisany wniosek składa się w przedszkolu tzw. pierwszego wyboru. Jeżeli wniosek został podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie opublikowana w przedszkolach 14 kwietnia o godz. 14:00. Następnie między 14 a 28 kwietnia (do godz. 15:00) rodzice będą mieli czas na złożenie oświadczeń woli uczęszczania dziecka do wybranego przedszkola. 5 maja o godz. 14:00 w poszczególnych przedszkolach zostanie opublikowana ostateczna lista przyjętych i nieprzyjętych dzieci. Rekrutacja nie dotyczy dzieci już uczęszczających do przedszkoli.

Szkoły podstawowe:

Uwaga! Rodzice zapisujący dziecko do szkoły zgodnie z obwodem składają zgłoszenie. Natomiast rodzice chcący zapisać dziecko do szkoły innej niż obwodowa składają wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

Rekrutacja do szkół rozpoczęła się 1 marca o godz. 8:00 i potrwa do 24 marca do godz. 15:00. Rodzice mogą zapisać dziecko na dwa sposoby:

- wypełniając wniosek/zgłoszenie na stronie www.szkoly.gniezno.eu (wniosek/zgłoszenie może zostać podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, jednak tylko w sytuacji kiedy obje rodzice posiadają takowy);

- drukując wniosek (zgłoszenie) lub pobierając z wybranej szkoły i wypełniając ręcznie.

Podpisany wniosek/zgłoszenie składa się w danej szkole obwodowej lub pierwszego wyboru. Jeżeli wniosek/zgłoszenie został podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie opublikowana w szkołach 14 kwietnia o godz. 14:00 Następnie między 14 a 28 kwietnia (do godz. 15:00) rodzice będą mieli czas na złożenie oświadczeń woli uczęszczania dziecka do wybranej szkoły. Dotyczy to tylko rodziców składających wnioski, a więc zapisów do szkół niezgodnych z obwodem. 5 maja o godz. 14:00 w poszczególnych szkołach zostanie opublikowana ostateczna lista przyjętych i nieprzyjętych dzieci.