ZGM wyremontuje dwie kamienice

2023-09-25 14:11
Gorzów
Autor: fot. Łukasz Kulczyński | Urząd Miasta

Dwie kamienice w centrum Gorzowa doczekają się remontu. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej szuka wykonawców, którzy zajmą się dociepleniem budynków przy ul. Drzymały.

Wyremontowane zostaną kamienice przy ul. Drzymały 28 i 32. Zadaniem wykonawcy będzie remont elewacji frontowej, podwórzowej oraz szczytowej, a także wzmocnienie ścian, wymiana stolarki drzwiowej, a także wzmocnienie fundamentów.

1. Remont budynku gminnego Drzymały 28

Wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy robót na remont i docieplenie elewacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Drzymały 28. Zakres prac obejmuje remont (renowację) elewacji frontowej, remont i docieplenie elewacji podwórzowej oraz szczytowej, wzmocnienie ścian poprzez zszycie, wymianę stolarki drzwiowej w częściach wspólnych budynku, izolację fundamentów oraz utwardzenie nawierzchni przy budynku.  Przeprowadzenie przedmiotowych prac poprawi obecne warunki mieszkaniowe a przede wszystkim pozwoli na stałe zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i utrzymywanie stabilnej temperatury wewnątrz lokali mieszkalnych. Budynek podłączony do sieci miejskiej w ramach programu „Kawka”.

Termin wykonania prac przewidziano do końca listopada 2023r. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi ponad 685.000,00 zł.

2. Remont budynku gminnego Drzymały 32

Wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy robót na remont i docieplenie elewacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Drzymały 32. Zakres prac obejmuje remont (renowację) elewacji frontowej, remont i docieplenie elewacji podwórzowej, wzmocnienie ścian poprzez zszycie, wymianę stolarki drzwiowej w częściach wspólnych budynku, izolację fundamentów oraz utwardzenie nawierzchni przy budynku.  Przeprowadzenie przedmiotowych prac poprawi obecne warunki mieszkaniowe a przede wszystkim pozwoli na stałe zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i utrzymywanie stabilnej temperatury wewnątrz lokali mieszkalnych. Budynek podłączony do sieci miejskiej w ramach programu „Kawka”.

Termin wykonania prac przewidziano do końca listopada 2023r. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi ponad 631.000,00 zł.