Akademia Ignatianum będzie Uniwersytetem

2023-07-23 10:53
Akademia Ignatanum w Krakowie
Autor: Ignatanum.edu.pl Akademia Ignatanum w Krakowie

Z nieukrywaną satysfakcją i wielką radością informuję, że z dniem 30 września br. era Akademii Ignatianum w Krakowie dobiegnie końca, zaś od dnia 1 października 2023 r. wspólnie wkraczamy w nowy rozdział kształcenia, już jako Uniwersytet Ignatianum w Krakowie – informuje rektor jezuickiej uczelni dr hab. Tomasz Homa SJ.

Jak pisze rektor, zmiana była możliwa dzięki zwiększeniu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego, które aktualnie dotyczą sześciu dyscyplin naukowych w trzech dziedzinach nauk. Jak dodał, nie byłoby to możliwe bez ogromnego zaangażowania w rozwój Akademii całej Społeczności Ignatianum.

- Włożony przez Społeczność Akademicką Ignatianum wkład w rozwój Akademii pozwolił spełnić przesłanki ustawowe, uprawniające nas do zmiany nazwy „akademia” na „uniwersytet”. Wobec powyższego, z nieukrywaną satysfakcją i wielką radością informuję, że z dniem 30 września 2023 r. era Akademii Ignatianum w Krakowie dobiegnie końca, zaś od dnia 1 października 2023 r. wspólnie wkraczamy w nowy rozdział kształcenia, już jako Uniwersytet Ignatianum w Krakowie- pisze ks. dr hab. Tomasz Homa SJ.

Krakowski ośrodek dydaktyczno-naukowy księży jezuitów prowadzi działalność od końca XIX wieku. Prawa kościelne oraz prawo udzielania akademickiego stopnia licencjata filozofii Wydział Filozoficzny otrzymał na podstawie pisma Kongregacji do Spraw Seminariów i Uniwersytetów, skierowanego do Generała Zakonu Towarzystwa Jezusowego w dniu 8 września 1932 roku (''Acta Romana Societatis Iesu''.Gdy ta sama Kongregacja uznała i zatwierdziła Statuty Wydziałów Teologii i Filozofii, erygowanych w kolegiach Towarzystwa Jezusowego, jako zgodne z Konstytucją Apostolską Deus scientiarum Dominus z dołączonymi do niej Ordinationes, Krakowski Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego dekretem z dnia 2 lutego 1934 r. uzyskał ostatecznie osobowość prawną.

Skrótowa nazwa uczelni – „Ignatianum” – wprowadzona na początku lat 90. XX wieku, nawiązuje do obchodzonych przez jezuitów jubileuszy: pięćsetnej rocznicy urodzin świętego Ignacego Loyoli (1491–1991), założyciela zakonu oraz czterystu pięćdziesięciu lat istnienia Towarzystwa Jezusowego (1540–1990). 1 października 2011 Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” zmieniła nazwę na Akademia Ignatianum. Stan prawny uczelni określa Umowa między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski z 1 lipca 1999 r.[

Obecnie Akademia Ignatianum w Krakowie jest wyższą Uczelnią kościelną z prawami państwowymi złożoną z Wydziału Filozoficznego oraz Wydziału Pedagogicznego. W Wydziale Filozoficznym prowadzone są kierunki: filozofia, kulturoznawstwo, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz turystyka religijna, a w Wydziale Pedagogicznym: pedagogika, nauki o polityce, praca socjalna, administracja i polityka publiczna, zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej oraz filologia angielska. W ofercie kształcenia na Wydziałach Filozoficznym i Pedagogicznym znajduje się także szereg studiów podyplomowych.

Źródło: ignatianum.edu.pl