Biskupi pracują nad sposobami ożywienia katechezy przyparafialnej

2022-06-07 14:14
Katecheta nauczyciel kościół lekcja
Autor: Carlos Daniel/cathopic.com

Powoływanie w diecezjach szkół kształcących katechistów odpowiedzialnych za ożywianie katechezy parafialnej, intensywniejsza ewangelizacja rodzin i osób dorosłych, ale też powracanie do osób, które już wypisały się z lekcji religii - to niektóre wątki poruszone przez biskupów w czasie dyskusji nad katechezą, która była głównym tematem zakończonego we wtorek w Zakopanem 392. zebrania plenarnego Episkopatu Polski.

W czasie obrad Episkopatu w tematykę katechezy wprowadzili bp Wojciech Osial oraz abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Następnie biskupi przeprowadzili rozmowy w grupach, utworzonych - jak zaznaczył sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński - według klucza terytorialnego poszczególnych diecezji, gdyż "inaczej prezentuje się problem uczestnictwa w katechezie w dużych miastach, w Polsce północno-zachodniej i południowo-wschodniej".

W rozmowie z KAI bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP poinformował, że dyskusja poświęcona była zagadnieniu katechezy w wielu wymiarach, tak w odniesieniu do szkolnej lekcji religii, jak i katechezy przyparafialnej. Mocno skoncentrowana była uwaga na ożywieniu katechezy w parafii. Powstał apel, aby w diecezjach tworzone były szkoły katechistów. Urząd katechisty utworzył niedawno papież Franciszek. Katechista rozpoczyna swoją służbę wśród tych, którzy są na peryferiach wiary i moralności. Ma być świadkiem wiary, nauczycielem, mistagogiem prowadzącym do przyjęcia sakramentów świętych i towarzyszem w dalszej wierze.

W opinii przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego, trzeba też "skupić się na wyzwaniach ewangelizacyjnych, aby docierać do tych, którzy mają różne trudności". Biskupi nie chcą ponadto pomijać tych młodych osób, które wprawdzie już wypisały się z lekcji religii, gdyż chcą im proponować alternatywne formy formacji religijnej.

Zdaniem bp. Osiala, formacja w parafii nie może być powtórzeniem w odniesieniu do lekcji religii w szkole, ale powinna być oparta na przekazywaniu doświadczenia wiary, modlitwy i wspólnoty. Bp Osial podkreśla, że katecheza parafialna w żaden sposób nie eliminuje lekcji religii w szkole. - Są to dwie rzeczywistości, które powinny się uzupełniać - dodał.

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego odniósł się też do kwestii katechizacji dzieci ukraińskich. Pozostaje ona w głównej mierze w domenie Kościoła prawosławnego i Kościoła greckokatolickiego. - Te Kościoły mają własne władze wyznaniowe. One organizują zajęcia z religii. Tam, gdzie jest prośba ze strony rodziców i zgoda zwierzchników ich Kościoła, tam my jesteśmy na to oczywiście otwarci, podobnie jak katecheci - podsumował bp Wojciech Osial.

Źródło: KAI