Blisko 50 osób wzięło udział w medytacji biblijnej on-line

2022-01-24 12:42
Biblia, modlitwa
Autor: Pixabay

Blisko 50 osób wzięło udział w medytacji biblijnej poprowadzonej w Niedzielą Słowa Bożego na platformie internetowej przez ks. Michała Powęskę, prefekta i wykładowcę przedmiotów biblijnych w Wyższym Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

Organizatorzy odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego, by w Niedzielę Słowa Bożego wierni w całym Kościele w sposób szczególny zwrócili uwagę na rolę Słowa Bożego w życiu człowieka, zaprosili chętne osoby do udziału w refleksji biblijnej „Spełnione Słowa Pisma”, którą jako komentarz do niedzielnej Ewangelii poprowadził biblista ks. Michał Powęska.

Podczas spotkania zorganizowanego w sali seminaryjnej przedmiotem medytacji stał się fragment niedzielnej Ewangelii, odnoszący się do wypełnienia proroctwa Izajasza wobec Jezusa. Każdy czas jest dobry na spotkanie z Panem Bogiem. Kościół proponuje nam jednak szczególne, błogosławione dni, w których powinniśmy z jeszcze większą wytrwałością odczytać nasze życie w kontekście Słowa Bożego. Za taką okazję należy uznać III Niedzielę zwykłą, którą od dwóch lat, zgodnie z prośbą papieża Franciszka, nazywamy Niedzielą Słowa Bożego – mówił ks. Michał Powęska.

Po zaprezentowaniu przygotowanych na ten czas treści prowadzący zachęcał uczestników do dyskusji oraz podzielenia się swoimi wnioskami po egzegetyczno-duchowej lekturze fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza.

Dla uczestników, to spotkanie było bardzo bogate w treści. Wielu wyraziło zadowolenie, że mogli uczestniczyć w nim za pomocą łączy internetowych. Ciągle przypominam i uświadamiam sobie, że Słowo Boże działa w codzienności mojego życia. W centrum tego Słowa jest Bóg, którego słyszę i jestem Mu posłuszna. Dziękuję za pomysł i kompetentne poprowadzenie spotkania – skomentowała s. Stanisława.

Piotr wyraził zadowolenie, że spotkanie odbyło się za pomocą technologii internetowych. Dzięki temu mógł wraz z żoną i moimi dziećmi wysłuchać tej refleksji z domu. Choć preferuję formę spotkań stacjonarnych, ponieważ wtedy lepiej można poznać drugiego człowieka, muszę stwierdzić, że większe możliwości uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciach dają formy zdalne. Dzięki tej konferencji uświadomiłem sobie, że Słowa Pisma spełniają się także w moim życiu poprzez obecność w nim Jezusa – podkreślał uczestnik.

Niedzielę Słowa Bożego ustanowił w 2019 roku papież Franciszek, kierując do wiernych Kościoła list Aperuit Illis. Papież zachęcał w nim, aby Słowo Boga było obecne w wierzących w sposób świadomy, przemieniając ich życie.

Źródło: KAI