Bp Adam Lepa | Archiwalia

2022-04-28 20:21
Bp Adam Lepa w klasztorze oo. franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach
Autor: Łukasz Głowacki Bp Adam Lepa w klasztorze oo. franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach

Archiwalne nagrania z udziałem biskupa Adama Lepy.

Biskup Adam Lepa obchodził 17 marca swoje 83. urodziny. Przyszedł na świat 17 marca 1939 roku w Łodzi. Najpierw uczył się Niższym Seminarium Duchownym, a potem, w latach 1956-61 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. 18 marca 1962 r. w kościele Podwyższenia Świętego Krzyża przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa pomocniczego diecezji łódzkiej Jana Kulika. Obronił doktorat z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był wikariuszem w Dobroniu i par. Przemienienia pańskiego w Łodzi. W 16. roku kapłaństwa został proboszczem par. bł. Urszuli Ledóchowskiej w Łodzi (1978-82), a potem par. Wniebowzięcia NMP w Łodzi (1982-88), gdzie pod jego okiem rozwijał się m.in. Teatr Logos. Był duszpasterzem akademickim i duszpasterzem nauczycieli i wychowawców.Był szefem komitetu organizacyjnego wizyty Jana Pawła II w Łodzi 13 czerwca 1987 r. W grudniu tego samego roku został biskupem pomocniczym diecezji łódzkiej, a sakrę biskupią przyjął 2 stycznia 1988 r. z rąk kardynała Józefa Glempa oraz biskupa Władysława Ziółka, biskupa-seniora Józefa Rozwadowskiego oraz biskupów pomocniczych Jana Kulika i Bohdana Bejzego. Jako zawołanie wybrał słowa „In caritate et patientia” (W miłości i cierpliwości). Przez pięć lat (1988-93) był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.Na forum Episkopatu Polski specjalizował się w massmediach. W latach 1989-94 był przewodniczącym Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu. Pełnił też funkcję przewodniczącego Zespołu Programowego ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Świętej, członka Rady ds. Środków Społecznego Przekazu i wiceprzewodniczącego Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej.Był honorowym obywatelem gminy Dobroń (w swojej pierwszej parafii), honorowym członkiem zakonu bonifratrów, Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego i Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.27 maja 2014 r. papież Franciszek przyjął jego rezygnację z urzędu biskupa pomocniczego archidiecezji łódzkiej. Bp Adam Lepa zmarł 27 kwietnia 2022 r.

Rozmowa na ćwierćwiecze biskupstwa

Rozmowa na 50-lecie kapłaństwa

O najradośniejszych momentach biskupstwa

O swoim zawołaniu biskupim

O najtrudniejszym momencie w biskupstwie

O swoim kapłaństwie

Abp Władysław Ziółek na złotym jubileuszu bpa Adama Lepy

O pewnej przygodzie na lotnisku w Paryżu

Homilia podczas Mszy Krzyżma (5 kwietnia 2012)

Homilia w kościele Wniebowzięcia NMP w Łodzi podczas pielgrzymki do Wielkopostnych Kościołów Stacyjnych (7 kwietnia 2014)

W 77. rocznicę utworzenia Armii Krajowej (17 lutego 2019)

Na pielgrzymce w intencji trudnych problemów (11 maja 2019)

O heroizmie w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego (1 sierpnia 2018)

O Żołnierzach Niezłomnych (1 marca 2018)

O Grzegorzu Królikiewiczu (2 października 2017)

Homilia podczas inauguracji XVIII Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej (2 listopada 2014)

9. rocznica śmierci prof. Włodzimierza Fijałkowskiego (15 lutego 2012)

Dzień Walki z Ubóstwem (7 października 2012)

Źródło: Bp Adam Lepa | Archiwalia