Dyspensa na piątek po Bożym Ciele

2022-06-14 16:11
Biskupi
Autor: BP KEP

Kilku biskupów, w tym metropolita warszawski, lubelski i przemyski oraz ordynariusz warszawsko-praski wydali już dekrety w sprawie dyspensy od charakteru pokutnego w piątek po Bożym Ciele, w tym od zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.

Na podstawie kanonu 87 § 1, uwzględniając treść kanonu 1250-1252 Kodeksu prawa kanonicznego, mając na uwadze dobro duchowe wiernych diecezji warszawsko-praskiej, biskup Romuald Kamiński udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i od zachowania charakteru pokutnego dnia przypadającego w piątek, 17 czerwca 2022 roku" – czytamy w dekrecie opublikowanym na stronie diecezji.

Z dyspensy mogą skorzystać diecezjanie oraz goście, którzy w tym dniu będą przebywali na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Ci, którzy chcą dobrowolnie z niej skorzystać, zobowiązani są zrealizować czyn pokutny o charakterze duchowym lub materialnym, ofiarowany w intencji chorych, ubogich, cierpiących lub uchodźców" - wyjaśnił kanclerz kurii ks. dr Dariusz Szczepaniuk.

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz również udzielił dyspensy na piątek tłumacząc swoją decyzję względami duszpasterskimi. "17 czerwca przypada między dniami ustawowo wolnymi od pracy, co sprzyja organizowaniu w tym czasie rodzinnych i towarzyskich spotkań oraz radosnemu przeżywaniu tych dni".Kardynał Nycz zachęcił, aby korzystający tego dnia z dyspensy, ofiarować "dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego". 

Metropolita lubelski abp Stanisław Budzik zaapelował, by zastąpić wstrzemięźliwości "innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłosierdzia i pobożności", a metropolita przemyski, abp Adam Szal zobowiązał wiernych korzystających z dyspensy "do złożenia ofiary na misje".

"Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba, że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa" - wskazuje Kodeks Prawa Kanonicznego. Dokument wyjaśnia, że do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych zobowiązani są wszyscy katolicy, którzy ukończyli 14 lat. Natomiast post mają obowiązek zachowywać wszystkie osoby między 18. a 60. rokiem życia.

Źródło:ekai