Ekumeniczna konsultacja w Szczecinie

2022-04-07 8:42
Archikatedra św. Jakuba w Szczecinie
Autor: Mateusz War/Wikimedia Commons Archikatedra św. Jakuba w Szczecinie

Konsultacja ekumeniczna biskupów nad Odrą i Nysą odbyła się w środę w Szczecinie. Wśród głównych tematów, które podjęli uczestnicy była Ekumeniczna Akademia Letnia, a także temat wojny w Ukrainie.

Biskupi katoliccy, prawosławni i ewangeliccy z Polski i Niemiec spotkali się najpierw na modlitwie w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym, by potem wziąć udział w dyskusji na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

- Ideą spotkania jest poznanie się biskupów trzech różnych wyznań na pograniczu, a także wspólna modlitwa - mówi ks. Grzegorz Jankowiak, koordynator spotkania. - Pierwsze spotkanie odbyło się we Frankfurcie nad Odrą w 2019 roku. Drugie jest w Szczecinie, a kolejne odbędzie się we Wrocławiu. Chcemy też podkreślać to, co łączy wszystkie wyznania chrześcijańskie i również dać jakiś sygnał dla wszystkich ludzi dobrej woli, którym na sercu leży sprawa chociażby pokoju, czy sprawa młodzieży - dodał ks. Jankowiak.

Bp Emmanuel Sfiatkos, biskup prawosławny Ekumenicznego Patriarchatu Grecji przyznał, że sprawa pokoju jest bardzo istotna w dialogu ekumenicznym, bo najważniejszym wymiarem religii jest tworzyć pokój i dbać o pokój, a jednocześnie sprzeciwiać się temu wszystkiemu, co stara się go niszczyć.

W ramach współpracy ekumenicznej powstał pomysł na Akademię Letnią, któa miała by się odbyć w sierpniu przyszłego roku prawdopodobnie w Świdnicy. - Tematem przewodnim będzie pytanie "Ile granic ma Europa?". Studenci z Polski i Niemiec będą wspólnie odpowiadać na wiele pytań. - M.in. jakie granice widzimy na naszych mapach, z jakimi problemami się one wiążą, jakie są granice naszej ustalonej etyki pokoju w obliczu wojny na Ukrainie – wymieniał ks. Marcin Szczodry, archidiecezjalny duszpasterz młodzieży.

W środę po południu przedstawiciele wszystkich wyznań na zakończenie spotkania wzięli udział w nabożeństwie ekumenicznym w Bazylice Archikatedralnej, którego główną intencją była modlitwa o pokój na Ukrainie.

Źródło: KAI