Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne w Warszawie

2022-01-11 11:22
Spotkanie Ekumeniczne
Autor: Polska Rada Ekumeniczna Przemówienie prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej bp. Andrzeja Malickiego

"Ekumenia ma nas inspirować, ma być katalizatorem pozytywnych zmian i prawdziwego braterstwa" – powiedział podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Malicki. Spotkanie odbyło się 10 stycznia w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

W swoim przemówieniu bp Andrzej Malicki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego przypomniał, że w ubiegłym roku minęła 75. rocznica utworzenia Polskiej Rady Ekumenicznej. Przywołał słowa jej założycieli, którzy chcieli działać w myśl sformułowania, „że to, co nas łączy, jest wyższego gatunku, aniżeli to, co nas dzieli”. Te słowa są niezmiernie aktualne dzisiaj, w czasach podziałów, niepewności, nierzadko nawet wrogości. Wchodząc w 76. rok działalności PRE musimy pracować nad zasypywaniem tych podziałów i skupić się na budowaniu jedności wierzących w duchu arcykapłańskiej modlitwy Pana Jezusa: „Aby wszyscy byli jedno” – zauważył prezes PRE.

W kontekście zbliżającego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan bp Malicki powiedział, że ekumenizm nie może być i nie jest jedynie konwenansem, a nabożeństwa i wydarzenia ekumeniczne powinny zbliżać ludzi do siebie nie tylko na poziomie duchowym. Pośród wielu problemów, z którymi wspólnie jako Kościół czy Kościoły się zmagamy, niewątpliwie jest laicyzacja, a także postmodernizm. Zauważalna jest coraz większa niechęć do Kościoła w ogóle. Dlatego ważne jest, abyśmy jako ludzie wiary byli dobrymi i wiarygodnymi świadkami Ewangelii. Dla mnie, jako człowieka wiary, mniej istotna jest przynależność wyznaniowa, a bardziej liczy się to, czy moje chrześcijaństwo jest widoczne i na tyle czytelne, że może stać się dla innych zachętą, by podążać za Chrystusem – mówił.

Prezes PRE odniósł się również do pandemii COVID-19. Z przykrością przyjmujemy informacje o największej liczbie zgonów po drugiej wojnie światowej. Blisko 100 tys. ofiar. Niepokojące też są statystyki dotyczące szczepień. Wciąż jeszcze za mało ludzi postanowiło się zaszczepić – ubolewał. Podkreślił, że Kościoły PRE wspierają wszelkie działania mające na celu walkę z pandemią. Oprócz modlitwy potrzebujemy konkretnych działań, stałego zachęcania i przypominania, że naszym obowiązkiem jest ochrona życia – przekonywał metodystyczny duchowny.

Bp Malicki wyraził również swoje ubolewanie w związku z kryzysem humanitarnym i łamaniem praw człowieka, czego doświadczają uchodźcy na granicy z Białorusią. Przypomniał, że Polska w swej historii była schronieniem dla ludzi, którzy uciekali przed prześladowaniami, biedą i głodem. Na koniec biskup zauważył, że Polska Rada Ekumeniczna to przede wszystkim dialog i próba wzajemnego zrozumienia. Ekumenia ma nas inspirować, ma być katalizatorem pozytywnych zmian i prawdziwego braterstwa – podkreślił.

Podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego słowa pozdrowienia wygłosili: reprezentujący kard. Kazimierza Nycza bp Tadeusz Pikus z Kościoła Rzymskokatolickiego, przewodniczący Aliansu Ewangelicznego w Polsce bp Marek Kamiński z Kościoła Zielonoświątkowego, Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego mufti Tomasz Miśkiewicz, a także przedstawiciele prezydenta Polski Andrzeja Dudy, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Odczytano też pozdrowienia przesłane przez premiera Mateusza Morawieckiego.

W Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym – oprócz wymienionych osób – udział wzięli zwierzchnicy i przedstawiciele pozostałych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, a także rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej abp prof. Jerzy Pańkowski, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Iga Zalisz, reprezentanci różnych Kościołów, oddziałów i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej, ludzie nauki i mediów, urzędnicy państwowi i samorządowi oraz wielu innych świeckich i duchownych zaangażowanych w dialog i ruch ekumeniczny.

Źródło: KAI