Ełk świętował rocznicę wizyty św. Jana Pawła II

2022-06-09 14:56
Diecezja Ełcka
Autor: Diecezja Ełcka

W 23. rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Ełku, 8 czerwca 2022 r. Ełk obchodził wspomnienie Papieża również jako patrona miasta. Centralne uroczystości miały miejsce na Placu Jana Pawła II, gdzie na mszy św. o godz. 19.00 zgromadzili się ełczanie. Wielu spośród nich ma w swojej pamięci tamten dzień, kiedy placu rozlegało się wołanie św. Jana Pawła II: „Coragio!, Nie lękajcie się…”.

Uroczystej mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Marcin Koncewicz, proboszcz parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Ełku. Modlitwie towarzyszyły relikwie św. Jana Pawła II. W kazaniu kapłan nawiązał do dialogu Jezusa z Piotrem, kiedy trzykrotnie pytał o miłość. Wskazał, że nasza miłość do Boga wyraża się w miłości do drugiego człowieka. - Przenoszenie miłości do Boga na miłość do drugiego człowieka urzeczywistniało się w życiu św. Jana Pawła II. Może dlatego jest on tak bliski wielu osobom – mówił salezjanin.

Kapłan wspomniał, że podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Ełku, 23 lata temu był jednym z młodych uczestników. - Pamiętam z tego wydarzenia, że było bardzo dużo ludzi, było bardzo ciepło i że była krótka, ale bardzo intensywna ulewa. Oprócz pogody i zewnętrznych wrażeń trzeba nam zapamiętać coś więcej, to przesłanie, które pozostawił nam Ojciec Święty, abyśmy usłyszeli krzyk biednych. Dzisiaj jest to wołanie dzieci, kobiet, starszych, uchodźców, skrzywdzonych, ofiar wojen, skrzywdzonych, bezrobotnych… Św. Jan Paweł II chce nam powiedzieć, że droga Kościoła jest drugi człowiek – mówił ks. Koncewicz. Na zakończenie kapłan życzył, abyśmy za przykładem św. Jana Pawła II, mieli oczy otwarte na potrzeby drugiego człowieka.

W imieniu Tomasza Andrukiewicza, prezydenta Ełku do ełczan zwrócił się Artur Urbański, wiceprezydent miasta. Wyraził wdzięczność za udział w upamiętnieniu wydarzeń, które tak bardzo wpisało się w historie Ełku. - Ze św. Janem Pawłem II trwamy w modlitewnym zgromadzeniu. Pamiętamy, 23 lata temu tysiące ełczan oraz przybyłych pielgrzymów z Polski i z zagranicy zgromadziło się, by wsłuchiwać się w słowa Jana Pawła II. Dzisiaj świętujemy także 8 rocznicę, kiedy to Rada Miasta przyjęła św. Jana Pawła II za Patrona Ełku – powiedział prezydent.

Od 2014 r. Jan Paweł II jest Patronem Ełku. W ramach Ełckich Dni Rodziny, które trwają od 15 maja do 15 czerwca Święto Patrona jest jednym z głównych wydarzeń. W tym roku wydarzeniom towarzyszy hasło: „Rodzina z wartościami to silna rodzina”.

Źródło: Diecezja Ełcka