Francuscy biskupi przeciw wpisaniu „prawa do aborcji” do konstytucji

2023-11-09 10:47
ciąża
Autor: SHUTTERSTOCK ciąża

Konferencja Biskupów Francji wypowiedziała się przeciwko zapowiedzi wprowadzenia do Konstytucji Francji swobodnego dostępu do nieograniczonego przerywania ciąży. „W pewnym sensie wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za te nienarodzone dzieci” – podkreślają francuscy biskupi.

W komunikacie przypomniano, że w roku 2022 we Francji było 723 000 urodzeń i ponad 234 000 aborcji. „To smutny rekord w Unii Europejskiej, liczba ta nie maleje, a wręcz rośnie. Ta dramatyczna rzeczywistość wykracza poza kwestię prawa kobiet. To nie jest postęp. Nasze społeczeństwo powinno postrzegać to przede wszystkim jako oznakę porażki w edukacji i zapewnianiu wsparcia społecznego, ekonomicznego i ludzkiego tym, którzy go potrzebują. Powinno martwić się o swoją przyszłość, biorąc pod uwagę przewidywalny spadek liczby ludności” – czytamy w komunikacie.

Francuscy biskupi podkreślają, że przykazanie „nie zabijaj” jest wpisane w każde sumienie, nie tylko ludzi wierzących, i oznacza, że każdy człowiek jest powierzony opiece wszystkich innych. „W pewnym sensie wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za te nienarodzone dzieci. Tak więc prawdziwy postęp polega na zmobilizowaniu wszystkich, zarówno wierzących, jak i niewierzących, aby akceptacja życia otrzymała większą pomoc i wsparcie. Prawdziwą pilną potrzebą jest pomoc przynajmniej tym parom lub kobietom, które dziś nie mają prawdziwego wyboru i czują, że nie mogą utrzymać swojego dziecka z powodu ograniczeń społecznych, ekonomicznych i rodzinnych, które ciążą na nich, a zbyt często jedynie na nich samych” – napisali.

W dokumencie przytoczono słowa papieża Franciszka zawarte w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium: „Obrona życia nienarodzonych jest ściśle związana z obroną wszystkich praw człowieka. Zakłada ona przekonanie, że istota ludzka jest zawsze święta (…) w każdej sytuacji i na każdym etapie jej rozwoju. (…) Jeśli obalimy to przekonanie, nie ma solidnych i trwałych fundamentów do obrony praw człowieka, które byłyby zawsze uzależnione od korzyści zmieniających się rządów” (213).

Biskupi wskazują na konieczność większej promocji i gwarancji dla praw kobiet. Wskazują na konieczność zapewnienia rzeczywiście równych płac, ochronę przed przemocą w życiu społecznym i w życiu rodzinnym, wsparcie społeczne dla ich roli w wychowywaniu dzieci. „Czy uzasadnione jest stawianie aborcji na równi z tymi prawami podstawowymi? Zaliczenie jej do praw podstawowych oznaczałoby zachwianie całej równowagi tych praw” – wskazują. Zaznaczają, że katolicy czują się powołani do służenia prawom i godności najsłabszych. Modlą się za małżeństwa i kobiety stojące w obliczu tragedii aborcji. „Ponawiamy naszą wdzięczność tym, którzy mobilizują się, by słuchać, towarzyszyć, wspierać, pocieszać, nigdy nie osądzając, a także wszystkim parlamentarzystom, którzy będą mieli odwagę – poprzez swój głos i zaangażowanie promować kulturę życia” – stwierdzili zgromadzeni w Lourdes na swych obradach biskupi Francji.

Źródło: Stacja7