Jak odmawiać różaniec? [INSTRUKCJA, TAJEMNICE]

2021-10-04 19:56 STAN
Jak odmawiać różaniec?
Autor: pixabay.com, zdjęcie ilustracyjne

Październik jest miesiącem różańca. Mimo, że jest to jedna z najbardziej popularnych modlitw, wiele osób wciąż nie wie, w jaki sposób odmawiać "dziesiątki". Sprawdź, jak odmawiać różaniec i jakie są tajemnice różańcowe.

 • Modlitwę różańcową powinniśmy rozpocząć słowami: "W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (znak krzyża).
 • Następnie należy zmówić modlitwę "Wierzę w Boga":

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 • 1x Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

 • 3x Zdrowaś Maryjo:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 • Chwała Ojcu:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 • O mój Jezu:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 • Wypowiadamy tajemnicę różańca. Można też przeczytać rozważanie konkretnej tajemnicy różańcowej.
 • 1x Ojcze Nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, 1x O mój Jezu - w ten sposób należy powtórzyć modlitwę rozważając kolejne tajemnice.
 • Na zakończenie: Pod Twoją obronę:

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

 • Modlitwę kończymy znakiem krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Tajemnice różańcowe

radosne (odmawiamy: poniedziałek, sobota):

 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 • Nawiedzenie świętej Elżbiety
 • Narodzenie Pana Jezusa
 • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
 • Odnalezienie Jezusa w Świątyni

światła (odmawiamy w czwartek):

 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 • Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
 • Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 • Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 • Ustanowienie Eucharystii

bolesne (odmawiam: wtorek, piątek):

 • Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
 • Biczowanie Jezusa
 • Cierniem ukoronowanie Jezusa
 • Dźwiganie krzyża na Kalwarię
 • Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

chwalebne (odmawiamy: środa, niedziela):

 • Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi