Jasna Góra: Trwa spotkanie Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji

2022-09-27 13:02
Jasna Góra: Trwa spotkanie Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji
Autor: episkopat.pl Jasna Góra: Trwa spotkanie Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji

Na Jasnej Górze trwa spotkanie Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Uczestnicy rozmawiali m.in. o relacji charyzmatu zakonnego do nowej ewangelizacji oraz o propozycjach duszpasterskich na Rok Jubileuszowy 2025.

Jasna Góra: Trwa spotkanie Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji

W poniedziałek 26 września 40 przedstawicieli zakonów męskich i żeńskich odpowiedzialnych w swoich wspólnotach za nową ewangelizację spotkało się na Jasnej Górze z Zespołem KEP ds. Nowej Ewangelizacji. W czasie spotkania dyskutowano o „blaskach i cieniach współczesnej realizacji charyzmatu” w kontekście działalności ewangelizacyjnej.

Czytaj także: Kard. Kazimierz Nycz: mówić prawdę, nawet jeśli nie zawsze się podoba

Przedpołudnie było poświęcone dyskusji na temat rodzenia się nowych inicjatyw w poszczególnych zakonach i metodach wcielania ich w struktury wspólnot. – Nowe inicjatywy często związane są z osobistym charyzmatem zakonnika i potrzeba procesu rozeznawania nowego dzieła w kontekście charyzmatu całej wspólnoty. Dlatego ważne jest przejście pewnego procesu próby dla nowego dzieła, a później włączenie go w struktury zakonu jako nowej formy przepowiadania Dobrej Nowiny i dzielenia się duchowością, którą żyje zakon, ale w odnowionej formie, w nowych czasach, dla współczesnego człowieka – mówi ks. Michał Olszewski SCJ. Rzecznik Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji dodaje, że największym wyzwaniem jest otoczenie nowego dzieła troską – właśnie w czasie trwania procesu rozeznawania – przez wspólnotę zakonną tak, aby nie zniechęcić pomysłodawców do podejmowania nowych inicjatyw ewangelizacyjnych.

Poniedziałkowe spotkanie z zakonami zakończyła Msza św. w kaplicy Matki Bożej. – W Kościele każdy z nas nieustannie potrzebuje nawrócenia – zsynchronizowania naszego myślenia z myśleniem Jezusa – mówił bp Artura Ważny w czasie homilii. Zwrócił uwagę, że człowiek myśli o tym co wielkie i światowe, a Jezus zachęca do innego spojrzenia: ten jest największy, który jest najmniejszy, bo przy najmniejszym jestem Ja i z nim się utożsamiam. – Jeśli chcę odnaleźć Jezusa w moim życiu, to mam odnaleźć w sobie to, co najmniejsze; mam odnaleźć w sobie dziecko – dodawał tarnowski biskup pomocniczy podkreślając potrzebę nieustannego powracania do świadomości, że chrześcijanin jest dzieckiem Boga, który go bezwarunkowo kocha i wie, co dla niego jest najlepsze.

Przewodniczy Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji zauważył też, że naturalną postawą małego dziecka wobec rodzica jest posłuszeństwo i naśladowanie go. Jeśli z kolei dziecko jest nieposłuszne, to zawsze ma możliwość zawołać o miłosierdzie. A gdy Bóg da nową szansę, należy rozeznać, do jakiej misji posyła. – Piękna jest postawa uczniów, którzy przychodzą do Jezusa jako dzieci i poddają się Jego formacji; sprawia, że Jezus może nas uformować na ewangelizatorów, na misjonarzy, którzy pójdą tam, gdzie On chce i czynić to, co się Jemu podoba – mówił bp Artur Ważny.

Komentując słowa Jezusa: „Przestańcie zabraniać; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami” biskup zwrócił uwagę, że chrześcijaństwo jest religią wolności, a nie religią „zabraniania”. – W przekazie wiary, w głoszeniu Jezusa ważne jest to, żeby ludzie odkryli Dobrą Nowinę. To nie jest rozwadnianie chrześcijaństwa, to nie jest relatywizm. Głosić Jezusa, takiego jakim On jest! Wtedy ludzie nie będą w Kościele widzieli systemu opresyjnego – podkreślał bp Artur Ważny.

Czytaj także: Już ponad 100 tys. osób obejrzało film "Johnny" o ks. Janie Kaczkowskim

Popołudniu Zespół ds. Nowej Ewangelizacji kontynuował obrady. We wtorek członkowie gremium będą pracowali nad propozycjami duszpasterskimi na Rok Jubileuszowy 2025, który będzie obchodzony w Kościele pod hasłem: „Pielgrzymi nadziei”.

nowaewangelizacja.org/

Sedno Sprawy - Kaleta o sędziach pokoju: Sam Kaczyński mówił o wątpliwościach konstytucyjnych