Ks. Sławomir Oder nowym biskupem gliwickim. Przewodniczący KEP gratuluje

2023-01-29 9:20
Ks. Sławomir Oder
Autor: Ks. Paweł Borowski/ www.diecezja-torun.pl

Papież Franciszek przyjął rezygnację gliwickiego bp Jana Kopca, który przeszedł na emeryturę i mianował jego zastępcą księdza Sławomira Odera, ojca duchownego kapłanów diecezji toruńskiej - poinformowała w komunikacie Nuncjatura Apostolska w Polsce. Ks. Oder był postulatorem procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II.

Cieszy mnie, że Ojciec Święty Franciszek powołał do pasterskiej służby w diecezji gliwickiej kapłana o głębokim doświadczeniu duchowym i jednocześnie z doskonałą znajomością prawa kanonicznego, cechującego się szczerą miłością do Kościoła w Polsce – napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu w liście gratulacyjnym do biskupa nominata Sławomira Odera.

„Ufam, że wstawiennictwo św. Jana Pawła II, z którym tak blisko Wasza Ekscelencja jest związany, nie tylko przez pełnienie funkcji postulatora jego procesu beatyfikacyjnego, wyjedna łaski potrzebne do podjęcia tego pasterskiego zadania w Kościele, ku chwale Boga i dla pożytku dusz” – napisał abp Gądecki. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski powitał go w gronie polskich biskupów i zaprosił do współpracy w ramach jej gremiów.

Ks. Sławomir Oder urodził się 7 sierpnia 1960 roku w Chełmży. Szkoły podstawową i średnią ukończył w Toruniu. W latach 1978-1983 studiował na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. W 1983 roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, a następnie w Seminarium Rzymskim, studiując na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, gdzie w 1989 roku uzyskał magisterium z teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1989 roku w Pelplinie.

W 1993 roku zdobył tytuł doktora obojga praw. Później ukończył kurs Roty Rzymskiej. W latach 1992-1995 był wicedyrektorem biura prawnego Wikariatu Rzymskiego.W latach 1995-1998 kanclerz trybunału apelacyjnego Wikariatu, a następnie przewodniczący tego trybunału. Od 2013 wikariusz sądowy (oficjał) diecezji rzymskiej.W latach 1997-1999 był postulatorem rzymskim sprawy beatyfikacyjnej ks. Wincentego Frelichowskiego, a w latach 2005-2014 – sprawy beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej Jana Pawła II. W roku 2020 powierzono mu funkcję postulatora sprawy beatyfikacyjnej rodziców św. Jana Pawła II, Karola i Emilii Wojtyłów.

Podczas pobytu w Rzymie był rektorem kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Benedykta Józefa Fabre. W 2001 roku otrzymał tytuł prałata papieskiego.W 2019 powrócił do macierzystej diecezji w Toruniu, w której powierzono mu funkcję diecezjalnego ojca duchownego kapłanów i sędziego w miejscowym sądzie kościelnym Jest kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej. Pełni posługę duszpasterską przy parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu.

Źródło: BP KEP