Małopolska: XVII-wieczny obraz odkryty pod przemalowaniem

2022-05-11 18:04
Obraz Małopolska
Autor: Diecezja Bielsko- Żywiecka

Dzieło odkryli konserwatorzy pod dokonanymi ponad 200 lat później przemalowaniami na obrazie ze sceną Zwiastowania NMP, który znajduje się na ołtarzu restaurowanego drewnianego kościoła św. Andrzeja Apostoła w Osieku – podała diecezja bielsko-żywiecka.

Po tym, jak specjaliści odkryli pierwotną strukturę rokokowego retabulum naśladującą cesarski porfir, tym razem odsłonięto obraz z rozbudowaną sceną Zwiastowania NMP o bardzo ciekawej ikonografii. Zdaniem dr. Szymona Tracza, dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Bielsku-Białej i bielsko-żywieckiego konserwatora architektury i sztuki sakralnej, zabytkowa świątynia osiecka nadal zaskakuje.

„Po usunięciu XIX-wiecznych przemalówek ukazało się malowane wytrawne dzieło, które powstało w początkach XVII wieku w kręgu bardzo cenionego włoskiego artysty Tomasza Dolabelli, sprowadzonego do Krakowa przez króla Zygmunta III Wazę. W centrum dzieła przedstawiono klęczącą na klęczniku Maryję, przed którą na obłokach otoczonych uskrzydlonymi główkami aniołków klęczy archanioł Gabriel prezentujący Marii list z łacińskim pozdrowieniem stanowiącym początek modlitwy Zdrowaś Maryjo. Do listu przywiązana jest woskowa pieczęć z trójkątem symbolizującym Boga Ojca i Jego imieniem napisanym po hebrajsku wewnątrz oraz greckimi literami A i Ω” – wyjaśnił historyk sztuki. Na otoku pieczęci widoczne jest łacińskie imię Boga „Jestem który Jestem”. Powyżej sceny Zwiastowania anonimowy artysta przedstawił otwarte niebiosa, z których w półpostaci wyłania się Bóg Ojciec oraz Duch Święty ukazany w postaci gołębicy. Osoby Boskie otaczają rzesze aniołków na obłokach oraz ich złociste kontury tworzących tło. Poniżej Madonny i archanioła widać sześciu starotestamentalnych królów i proroków trzymających tablice z łacińskimi proroctwami odnoszącymi się do przyszłego Mesjasza.

Jak podkreśla ks. Tracz, obraz nosi piętno wytrawnej ręki artysty. „Artysta znał nie tylko warsztat malarski Tomasza Dolabelli, ale był także dobrze obeznany z XVI-wiecznym malarstwem południowoniemieckim. Liczne dzieła z tego kręgu zdobiły krakowskie kościoły. Bardzo przemyślana kompozycja oraz zawarte w nim bogate treści ideowe świadczą, że artysta działał na rzecz bardzo dobrze wykształconego zleceniodawcy. Rozmiar obrazu świadczy, że od samego początku był on przeznaczony do ołtarza, a w rokokowej nastawie w Osieku znalazł się wtórnie” – stwierdził ks. Tracz i poinformował, że po prześwietleniu rentgenowskim okazało się, że pod obecną warstwą z pocz. XVII wieku znajduje się wcześniejsze „Zwiastowanie” o wyraźnych cechach renesansowych. Być może pierwotna warstwa obrazu powstała ok. poł. XVI wieku.

Drewniany kościół św. Andrzeja Apostoła w Osieku, który nie jest teraz użytkowany, został wzniesiony pod koniec pierwszej połowy XVI w. Jego fundatorem był Seweryn Boner, bankier króla Zygmunta Starego i Bony Sforzy. Świątynia jest częścią projektu „Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej – udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym”. Obejmuje ono sześć kościołów: w Polance Wielkiej, Grojcu, Gilowicach, Łodygowicach, Nidku i Osieku, a także budynek, w którym znajdowała się kiedyś szkoła parafialna w Starej Wsi. Prace są konieczne, by te obiekty przetrwały. Diecezja pozyskała z UE na ten cel blisko 16,81 mln zł. Około 3 mln pokryje sama.

Źródło:ekai