Mapy, komentarze, inspirujące teksty – jest nowa aplikacja Pisma Świętego

2022-01-26 16:46
Biblia
Autor: brak danych

„Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II” uruchomiło aplikację zawierającą Biblię Tysiąclecia z komentarzami do niedzielnych czytań i psalmów. Znajduje się tam także mapa miejsc w Ziemi Świętej, która może pomóc w regularnej i systematycznej medytacji Słowa Bożego.

Aplikacja to narzędzie pomagające w refleksji nad czytaniami liturgicznymi i popularyzujące badania biblijno-teologiczne - tłumaczą pomysłodawcy. Niedawno (23 stycznia) Kościół już po raz trzeci obchodził Niedzielę Słowa Bożego. Nowe święto zostało ustanowione przez papieża Franciszka w liście apostolskim „Aperuit illis”. To okazja do tego, aby nie tylko zgłębić znaczenie Liturgii Słowa, ale również zapoznać się z treściami Pisma Świętego w indywidualnej lekturze. Pomocna może się okazać specjalna aplikacja pod nazwą „Dzieło Biblijne”. Znajdziemy w niej m.in. interpretację Ojców Kościoła, mapę miejsc w Ziemi Świętej, ciekawe artykuły oraz opisy konkretnych perykop.

Aplikacja powstała z inicjatywy Sekcji Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz moderatorów diecezjalnych „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II”. Autorami tekstów są polscy bibliści oraz alumni seminariów duchownych. Jak mówią pomysłodawcy, aplikacja zawiera Biblię Tysiąclecia oraz obszerny komentarz do wszystkich czytań niedzielnych, łącznie z psalmem responsoryjnym. Ponadto wyjaśnienia obejmują opis kontekstu perykopy, komentarz biblijny, biblijne teksty paralelne, czy interpretację tekstu w nauczaniu Kościoła z odesłaniem do opracowań biblijnych.

Można tam znaleźć przykłady egzystencjalne – aktualizację, ciekawostki, analizę wybranych słów, a także przykładową homilię biblijną, Lectio divina do niedzielnej Ewangelii oraz inspiracje, ukazujące istotne tematy w czytaniach niedzielnych, które mogą być punktem wyjścia w medytacji tekstu - tłumaczą moderatorzy.

Aplikacja "Dzieło Biblijne" zawiera również biblijny komentarz do ksiąg Pisma Świętego przygotowywany w ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego. Bibliści z „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II” zapowiadają, że będzie on systematycznie powiększany o księgi czytane w kolejnych latach. Podkreślają, że materiał może być pomocą w medytacji indywidualnej i grupowej Słowa Bożego.

Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w Sklepie Play oraz App Store.

Źródło: KAI