Na KUL otwarto wystawę "Prawda w Miłości. Dzieło ks. Idziego Radziszewskiego"

2022-06-04 14:22
Idzi Benedykt Radziszewski rektor i założyciel KUL
Autor: kul.pl

"Prawda w Miłości. Dzieło ks. Idziego Radziszewskiego" to nowa wystawa przygotowana na 100-lecie śmierci ks. Idziego Radziszewskiego, a jednocześnie 100-lecie Towarzystwa Przyjaciół KUL.

Zaprezentowana na wystawie przedwojenna historia pierwszej lubelskiej uczelni wskazuje na wielkie znaczenie idei ks. Radziszewskiego dla rozwoju polskiej nauki. Pierwsza katolicka wszechnica stała się bowiem jednym z najważniejszych ośrodków akademickich w przedwojennej Polsce, zyskując uznanie również za granicą. Sukces uczelni to zasługa wielu oddanych osób, które swoją cierpliwością i niezłomnością zdołały w trudnych czasach odradzającej się Polski powołać do życia nowoczesny uniwersytet. Prawda w Miłości (Veritas in caritate), jedno z wezwań patronalnych lubelskiej Alma Mater, wyraża ideę uniwersytetu, konsekwentnie realizowaną przez pierwszego rektora i jego następców.

Wystawa składa się z dwóch części. W siedzibie Muzeum KUL przedstawione zostały początki funkcjonowania uniwersytetu wraz z utworzonym w 1922 r. Towarzystwem Uniwersytetu Lubelskiego (od 1934 r. przyjmuje nazwę Towarzystwo Przyjaciół KUL). Powojenna historia TP KUL swoje rozwinięcie otrzymała w drugiej części ekspozycji pn. KUL i Przyjaciele zlokalizowanej na 1 p. holu Gmachu Głównego KUL.

Ekspozycja została przygotowana w roku 100. rocznicy śmierci ks. Idziego Radziszewskiego, a jednocześnie w 100-lecie istnienia Towarzystwa Przyjaciół KUL, które powstało jako instytucja troszcząca się o podstawy materialne i propagująca myśl katolicką w społeczeństwie odrodzonej Ojczyzny.

Źródło: KAI