Na świecie jest 1,3 mld katolików

2021-10-22 12:04
Lekcja religii ksiądz krzyż
Autor: cottonbro / Pexels

Jak co roku przed Światowym Dniem Misyjnym, który w tym roku przypada 24 października, agencja Fides przedstawiła aktualne statystyki Kościoła katolickiego. Wynika z nich, że na świecie jest 1,344 mld katolików.

Analiza agencji Fides jest oparta na najnowszym Roczniku Statystycznym Kościoła, zawierającym dane z 2019 roku, porównane z rokiem 2018. Jak czytamy: 31 grudnia 2019 roku na świecie było 7,5 mld ludzi, co oznacza wzrost o 81,3 mln w stosunku do poprzedniego roku. Najwięcej mieszkańców przybyło w Azji (40,4 mln), Afryce (33,3 mln) i Ameryce (7 mln). Europa zyskała 157 tys. mieszkańców, a Oceania 459 tys.

Jeśli chodzi o katolików, to na koniec 2019 roku było ich na świecie 1,344 mld. To o 15,4 mln więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej przybyło ich w Afryce (8,3 mln) i w Ameryce (5,3 mln). Azja zanotowała wzrost o 1,9 mln katolików, a Oceania o 118 tys. Spadek zaliczyła za to Europa. Tu ubyło 292 tys. wyznawców Kościoła katolickiego.

W tym samym czasie liczba jednostek kościelnych (diecezji, administratur, wikariatów, prefektur apostolskich itd.) wzrosła o 1 i jest ich obecnie 3026. Niemal jedna trzecia spośród nich podlega Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Liczba biskupów zmniejszyła się o 13 i wyniosła dokładnie 5364. Nieznacznie, do 414 tys. wzrosła ogólna liczba księży. Przybyło ich w Azji i Afryce, ubyło zaś w Ameryce, Oceanii i Europie. Spadła również – siódmy rok z rzędu – liczba księży zakonnych i wynosiła nieco ponad 50 tys. Świeckich misjonarzy na całym świecie było 410 tys., co oznacza wzrost o ponad 34 tys.

Na polu edukacji Kościół katolicki prowadził 31 grudnia 2019 roku 72,6 tys. przedszkoli dla 7,5 mln dzieci, prawie 100 tys. szkół podstawowych dla 35 mln uczniów, 49,5 tys. szkół średnich dla 19,3 mln uczniów. Kościół kształcił też niemal 2,4 studentów szkół wyższych i 3,8 mln studentów uniwersytetów.

Ponadto Kościół prowadził 5,2 tys. szpitali, prawie 15 tys. przychodni zdrowia, 532 leprozoria, 15,5 tys. domów opieki dla osób starszych, przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, 9,4 tys. sierocińców, prawiee 11 tys. żłobków, 12,3 tys. poradni małżeńskich, 3,2 tys. ośrodków resocjalizacyjnych i 33,8 tys. innych instytucji charytatywnych i społecznych.

Źródło: KAI, Fides