Niewidoma Matka niewidomych – kim była Elżbieta Róża Czacka?

2021-08-30 14:19
Matka Elżbieta Czacka
Autor: Zdjęcie z archiwum Zgromadzenia FSK

Pochodziła z rodziny arystokratycznej. W wieku 22 lat straciła wzrok. Podjęła wówczas decyzję, że ofiaruje swoje życie innym niewidomym. Po latach rozpoczęła drogę życia zakonnego i założyła nowe Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, którego celem jest służba osobom niewidomym.

Róża Maria Czacka urodziła się 22 października 1876 r. w Białej Cerkwi (na terytorium obecnej Ukrainy). Pochodziła z zamożnej ziemiańskiej rodziny. W 1882 r. rodzina Czackich przeniosła się do Warszawy. Zamieszkali w Pałacu Krasińskich przy Krakowskim Przedmieściu.

Od dzieciństwa wyrastała w atmosferze głęboko religijnej. Wychowywała się pod opieką babki, Pelagii z Sapiehów. Na jej kolanach uczyła się czytania z francuskiego egzemplarza książki „O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza à Kempis, dzieła, które ukształtowało wielu świętych. Ta książka towarzyszyła jej później przez całe życie.

Róża od dzieciństwa miała problemy ze wzrokiem. Straciła go ostatecznie w wieku 22 lat, do czego przyczynił się niefortunny upadek z konia. Nie zamknęła się jednak w swoim cierpieniu, a podjęła decyzję, że ofiaruje swoje życie niewidomym. Założyła Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, które obecnie znajduje się w Laskach pod Warszawą. Powstał tam ośrodek szkolno–wychowawczy dla niewidomych, miejsce szczególne nie tylko ze względu na wymiar edukacyjny i charytatywny, ale również duchowy.

19 listopada 1917 r. hrabianka Róża Czacka przywdziała zakonny habit i przyjęła imię s. Elżbieta od Ukrzyżowania Pana Jezusa. Pod koniec maja 1918 r. zaczęła działania organizacyjne nowego zgromadzenia franciszkańskiego - Służebnic Krzyża, gromadząc jednocześnie pierwsze powołania.

Ostatnie 10 lat życia matki Czackiej to walka z ciężką chorobą, demencją i cierpieniem. Przeżywała je w modlitwie mieszkając w pokoju przy kaplicy w Laskach. W jej notatkach zawarte jest świadectwo stanów mistycznych. Zmarła 15 maja 1961 r. Homilię podczas uroczystego pogrzebu wygłosił Prymas Stefan Wyszyński. A zaczął od słów „Przedziwny jest Bóg w świętych swoich!”.

Matka Elżbieta Róża Czacka zostanie beatyfikowana 12 września razem z Prymasem Tysiąclecia.

Źródło: KAI