Ostatnie dni na zgłaszanie kandydatur do Nagrody św. Kolbego

2021-12-08 19:26
Nagroda św. Kolbego
Autor: akcja.duszpasterstwa.bielsko.pl

Do 20 grudnia można zgłaszać kandydatury do „Nagrody św. Maksymiliana Marii Kolbego”, która w styczniu przyszłego roku zostanie wręczona po raz szósty. Wyróżnienie przyznawane jest za działalność ewangelizacyjną i apostolską. Nagrodzona osoba otrzyma kopię niezwykłej figurki „Matki Bożej zza drutów”.

Celem nagrody jest promocja działalności ewangelizacyjnej oraz pobudzenie wrażliwości apostolskiej, a laureatem nagrody może być osoba duchowna, świecka, członek instytutu życia konsekrowanego albo stowarzyszenia życia apostolskiego oraz organizacja, wspólnota lub stowarzyszenie, które prowadzą działalność ewangelizacyjną i apostolską.

Przewodniczącym Kapituły Nagrody jest dyrektor wydziału duszpasterstwa ogólnego kurii bielsko-żywieckiej ks. Piotr Hoffmann. On podczas gali, która odbędzie się 9 stycznia przyszłego roku w Oświęcimiu, ogłosi nazwisko kolejnego laureata.

Oryginał figurki maryjnej, której kopia stanowi symboliczną nagrodę za działalność ewangelizacyjną, znajduje się w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, w kaplicy „Matki Bożej zza drutów”. Rzeźba powstała w czasie II wojny światowej w KL Auschwitz. Wykonał ją na terenie niemieckiego obozu w 1940 r. więzień Bolesław Kupiec. Był to jego dowód wdzięczności dla ks. Władysława Grohsa za niesioną przez niego pomoc materialną osadzonym w obozie.

Ks. Grohs w testamencie prosił, aby po jego śmierci przekazać figurkę do Niepokalanowa. Klasztor niepokalanowski z kolei oddał ją franciszkanom w Harmężach, gdyż uznał, że jest to najbardziej odpowiednie miejsce dla „Matki Bożej zza drutów”.

Źródło: KAI