Papieskie orędzie i uroczyste błogosławieństwo „Urbi et Orbi”

2023-04-09 13:39
Papież orędzie
Autor: Episkopat/twitter.com/Pontifex

Śpieszmy się przezwyciężać konflikty i podziały, otwierając nasze serca na najbardziej potrzebujących. Podążajmy drogami pokoju i braterstwa – mówił Franciszek w orędziu wielkanocnym wygłoszonym podczas błogosławieństwa „Urbi et Orbi” w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

Papież w orędziu zaapelował o podjęcie działań na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie i wszystkich konfliktów, które wykrwawiają świat. Zwracając się do Chrystusa Zmartwychwstałego, prosił: „Pomóż nam biec ku Tobie! Pomóż nam otworzyć nasze serca! Pomóż umiłowanemu narodowi ukraińskiemu na drodze do pokoju, a naród rosyjski obdarz światłem paschalnym. Pociesz rannych i tych, którzy stracili w wojnie swoich bliskich, spraw, aby jeńcy mogli zdrowi i cało powrócić do swoich rodzin. Otwórz serca całej wspólnoty międzynarodowej, aby podjęła działania na rzecz zakończenia tej wojny i wszystkich konfliktów, które wykrwawiają świat”.

Zwracając się do wiernych z balkonu bazyliki Świętego Piotra papież wyraził zaniepokojenie ostatnimi atakami na Bliskim Wschodzie. Apelował o dialog między Izraelczykami i Palestyńczykami , o pokój w Jerozolimie i w całym regionie. "W tym dniu powierzamy Ci, Panie, miasto Jerozolimę, pierwszego świadka Twojego Zmartwychwstania. Wyrażam żywe zaniepokojenie atakami z ostatnich dni, które zagrażają oczekiwanemu klimatowi zaufania i wzajemnego szacunku, niezbędnym do wznowienia dialogu między Izraelczykami i Palestyńczykami, aby pokój zapanował w Świętym Mieście i w całym regionie"- mówił w orędziu Ojciec Święty.

Franciszek mówił też: "Panie, pociesz uchodźców, deportowanych, więźniów politycznych i migrantów, zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych, a także wszystkich, którzy cierpią z powodu głodu, ubóstwa i zgubnych skutków handlu narkotykami, handlu ludźmi i wszelkich form niewolnictwa".

"Natchnij, Panie, przywódców narodów, aby żaden mężczyzna ani żadna kobieta nie byli dyskryminowani i aby nie gwałcono ich godności; aby przy pełnym poszanowaniu praw człowieka i demokracji zostały uzdrowione te plagi społeczne, aby zawsze i wyłącznie dążono do dobra wspólnego obywateli i aby zapewniono bezpieczeństwo oraz niezbędne warunki do dialogu i pokojowego współżycia" - wezwał. (PAP)

Po wygłoszeniu orędzia papież udzielił uroczystego błogosławieństwa „Urbi et Orbi” (Miastu i Światu), z którym związany jest odpust zupełny pod zwykłymi z warunkami: brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego, stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego), przyjęcie Komunii świętej, odmówienie modlitwy w intencjach papieża (w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież).

Jednym z dwóch kardynałów diakonów towarzyszących Franciszkowi na balkonie bazyliki był niemal 95-letni Ernest Simoni z Albanii- duchowny prześladowany przez reżim komunistyczny, 28 lat spędził w więzieniu i na robotach przymusowych. Drugim kardynałem diakonem był James Harvey z USA, archiprezbiter bazyliki św. Pawła za Murami w Rzymie.

Źródło: BP KEP