Franciszek: człowiek i świat należą do Boga

2023-10-22 13:16
Papież Franciszek
Autor: AP

Prawdę o tym, że człowiek i świat należą do Boga przypomniał Ojciec Święty w rozważaniu przed niedzielną modlitwą „Anioł Pański”. Papież odniósł się do czytanego w XXIX niedzielę zwykłą roku A fragmentu Ewangelii (Mt 22, 15-21) zawierającego słowa Pana Jezusa: „Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (w. 21).

Franciszek zwrócił uwagę, że słowa te bywają często rozumiane niewłaściwie, jakoby Pan Jezus chciał oddzielić to, co doczesne od rzeczywistości duchowej. Podkreślił, że nie wolno oddzielać wiary od życia, wyzwań społeczeństwa, sprawiedliwości społecznej, czy polityki. Wskazał, że do polityki, do instytucji obywatelskich, do procesów społecznych i gospodarczych należy troska o porządek doczesny, a zadaniem ludzi wierzących jest troska o to, co im zostało powierzone: promocja prawa i sprawiedliwości w świecie pracy, uczciwe płacenie podatków, zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego. „Jednocześnie jednak Jezus potwierdza fundamentalną rzeczywistość: że człowiek należy do Boga, cały człowiek i każda istota ludzka. Oznacza to, że nie należymy do żadnej ziemskiej rzeczywistości, do żadnego «cezara» tego świata. Należymy do Pana i nie możemy być niewolnikami żadnej władzy doczesnej” – podkreślił Ojciec Święty. „Do Cezara należą rzeczy tego świata, ale człowiek i sam świat należą do Boga: nie zapominajmy o tym!” – zaapelował papież.

Franciszek zachęcił do zastanowienia się: „czy pamiętamy, że należymy do Pana, czy też pozwalamy się kształtować logice świata i czynimy z pracy, polityki, pieniędzy naszych bożków, którym trzeba oddawać cześć?” – zapytał Ojciec Święty. Papież zachęcił, by prosić Matkę Bożą o pomoc w rozpoznaniu i uszanowaniu godności naszą i każdej istoty ludzkiej.

Źródło: KAI