Papież na stadionie w Marsylii: potrzebujemy odnalezienia w Ewangelii łaski, która czyni życie pięknym

2023-09-24 0:16
Papież w Marsylii
Autor: Vatican News/twitter.com

„Potrzebujemy odkrycia na nowo pasji i entuzjazmu, odkrycia na nowo smaku zaangażowania na rzecz braterstwa, ponownego podjęcia ryzyka miłości w rodzinach i wobec najsłabszych, i odnalezienia w Ewangelii łaski, która przemienia i czyni życie pięknym” – mówił papież podczas Mszy św. na stadionie Vélodrome w Marsylii.

Komentując scenę nawiedzenia przez Maryję swej starszej krewnej Elżbiety, papież przypomniał co ona ukazuje- że Bóg czyni możliwym nawet to, co wydaje się niemożliwe, rodzi życie nawet w bezpłodności. Zachęcił do zastanowienia się nad działaniem Boga w naszym życiu, w tym w społeczeństwach zsekularyzowanych i naznaczonych obojętnością religijną. Zauważył, że ludzie modlitwy, otwarci na Boga doznają swoistego wstrząsu, który określił mianem wstrząsu wiary. Przyznał, że w społeczeństwie europejskim można zapaść na cynizm, rozczarowanie, rezygnację, niepewność, ogólne uczucie smutku. Natomiast ludzie wiary postrzegają rzeczywistość oczyma Boga. „Wiedzą, że we wszystkim obecny jest Pan, wzywa, zachęca ich do dawania świadectwa Ewangelii, aby z łagodnością, poprzez otrzymane dary i charyzmaty, budować nowy świat” – podkreślił Franciszek.

Papież zwrócił uwagę, że doświadczenie wiary rodzi także wstrząs wobec bliźnich. „Bóg jest relacją i często nawiedza nas poprzez ludzkie spotkania” – przypomniał. Ojciec Święty odnosząc się do pluralistycznego społeczeństwa współczesnej Europy zaapelował o przeciwstawianie nasilaniu się indywidualizmu, egoizmu i zamknięciu. „Uczmy się od Jezusa drżenia o tych, którzy żyją obok nas” – zachęcił Franciszek.

Mówiąc o wyzwaniach współczesności, wyraził przekonanie, że „potrzebujemy odkrycia na nowo pasji i entuzjazmu, odkrycia na nowo smaku zaangażowania na rzecz braterstwa, ponownego podjęcia ryzyka miłości w rodzinach i wobec najsłabszych, i odnalezienia w Ewangelii łaski, która przemienia i czyni życie pięknym”.

Ojciec Święty wskazał na przykład Maryi, narażającej się na niewygody. Chcemy być chrześcijanami, którzy spotykają Boga poprzez modlitwę, a naszych braci i siostry poprzez miłość, którzy podskakują, doznają wstrząsu, przyjmują ogień Ducha, aby następnie dać się rozpalić dzisiejszym pytaniom, wyzwaniom Morza Śródziemnego, wołaniu ubogich, «świętym utopiom» braterstwa i pokoju, które czekają na urzeczywistnienie” – stwierdził Franciszek.

Na zakończenie homilii papież zapewnił o modlitwie do Matki Bożej Strażniczki, aby „czuwała nad Francją i całą Europą, i aby sprawiła, że doznamy wstrząsu w Duchu Świętym”.

Źródło:ekai