Papież ponawia apel o wyciszenie arsenałów jądrowych

2022-06-22 12:24
Papież Franciszek Jorge Mario Bergoglio
Autor: Beyond Faith/cathopic.com

Papież Franciszek skierował przesłanie do uczestników spotkania Państw-Stron Traktatu o Zakazie Broni Jądrowej. - Z całą mocą ponawiam mój apel o wyciszenie wszelkiej broni i wyeliminowanie przyczyn konfliktów poprzez niestrudzone uciekanie się do negocjacji – napisał Ojciec Święty.

Jak zaznaczył Franciszek, stawianie sobie tak wymagającego celu jakim jest świat bez broni jądrowej jest w dzisiejszej sytuacji jeszcze bardziej aktualne. Choć mówienie o rozbrojeniu może wydawać się dziś paradoksalne, należy wystrzegać się krótkowzroczności w podejściu do bezpieczeństwa międzynarodowego.

Ojciec Święty przypomniał, że pokój jest niepodzielny, tzn. niemożliwy do osiągnięcia w wypadku, gdzie cieszyć się nim będą tylko nieliczni. - Jeśli pokój, bezpieczeństwo i stabilność nie zostaną zapewnione na całym świecie, nie będzie można się nimi cieszyć w ogóle – stwierdził papież.

Według niego głównymi zagrożeniami dla pokoju są dzisiaj m.in. terroryzm, konflikty asymetryczne, brak bezpieczeństwa cybernetycznego, problemy ekologiczne i ubóstwo. Odstraszanie nuklearne jest nieadekwatne wobec tych wyzwań. Broń jądrowa jest ponadto „mnożnikiem ryzyka”, który zapewnia jedynie iluzję pokoju. Nie tylko użycie, ale samo posiadanie bomb atomowych jest niemoralne i stwarza fałszywe poczucie bezpieczeństwa osiągnięte przez „równowagę terroru” i „zatruwa stosunki” między narodami, utrudniając prawdziwy dialog. Jest ono „szantażem”, który powinien "budzić odrazę w sumieniach ludzkości".

- Pragnę zachęcić was, przedstawicieli państw, organizacji międzynarodowych i społeczeństwa obywatelskiego, do dalszego podążania obraną przez was drogą krzewienia kultury życia i pokoju, opartej na godności osoby ludzkiej i na świadomości, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami – napisał Franciszek.

Źródło: KAI