Ruszył etap diecezjalny XVI Synodu Biskupów

2021-10-17 14:41
Logo Synod Biskupów
Autor: logo Synodu Biskupów

W niedzielę Synod został otwarty we wszystkich diecezjach katolickich na świecie. Zwołał go papież Franciszek pod hasłem „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.

Uroczyste otwarcie XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów miało miejsce 9 i 10 października w Rzymie z udziałem Ojca Świętego. Wydarzenie jest wyjątkowe ze względu na niespotykaną dotąd metodologię pracy. Po raz pierwszy obejmuje trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną, rozłożone w czasie od października 2021 r. do października 2023 r. W niedzielę 17 października we wszystkich diecezjach świata zaczął się etap diecezjalny.

Synod, który jest instytucją doradczą w Kościele katolickim, ma m.in. umocnić pojmowanie Kościoła jako komunii i wspólnoty. Jego zadaniem jest również zachęcenie wiernych i duchownych do pogłębienia swego uczestnictwa w życiu Kościoła, oraz rozważanie problemów związanych z jego działalnością w świecie.

Etap diecezjalny Synodu potrwa do kwietnia 2022 roku. Konsultacje będą się odbywać na poziomie parafii, dekanatów i poszczególnych wspólnot duszpasterskich takich jak m.in.: ruchy apostolskie, młodzież, katecheci, małżonkowie, siostry zakonne i inne. W każdej parafii wybrany zostanie koordynator, który będzie czuwać nad przebiegiem spotkań i zbieraniem materiałów, a następnie ich syntezę zaprezentuje na spotkaniu dekanalnym. Do końca lutego 2022 roku syntezy takie mają zostać przekazane do diecezjalnego zespołu synodalnego, a w marcu przyszłego roku ma być gotowa synteza diecezjalna, która przekazana zostanie do Konferencji Episkopatu Polski, a później do Sekretariatu Synodu.

Ten z kolei opracuje pierwszy synodalny dokument roboczy (Instrumentum laboris), który będzie gotowy przed wrześniem 2022 r. Stanie się on punktem odniesienia dla fazy kontynentalnej, która potrwa od września 2022 r. do marca 2023 r. Każda z kontynentalnych konferencji biskupich (w Europie jest to CCEE – Rada Konferencji Biskupich Europy) mianuje odpowiedzialnego, który będzie współpracował ze swymi odpowiednikami w poszczególnych episkopatach i z Sekretariatem Synodu. Owocem tej współpracy, zakończonej zgromadzeniem kontynentalnym, będą dokumenty końcowe, przekazane do Sekretariatu Synodu w marcu 2023 r.

Trzecim etapem, już na poziomie całego Kościoła powszechnego, będą obrady uczestników XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (biskupów i konsultorów), które odbędą się w Watykanie w październiku 2023 r., w oparciu o drugie Instrumentum laboris, przygotowane przez Sekretariat Synodu na podstawie dokumentów końcowych fazy kontynentalnej.

Na stronie archidiecezji gnieźnieńskiej można znaleźć specjalną zakładkę, a w niej waszystkie potrzebne dokumenty i informacje.

Źródło: KAI