„Szacunek i odwaga. Rodzina Ulmów i ja". Konkurs dla młodych za granicą

2023-10-02 16:38
Konkurs Ulmowie
Autor: https://irjp.gov.pl/

– Konkurs „Szacunek i odwaga. Rodzina Ulmów i ja" zajmuje ważne miejsce wśród inicjatyw Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Kierujemy go do młodzieży polonijnej i polskiej za granicą, chcąc zachęcić jego uczestników do refleksji nad tym, w jaki sposób losy Ulmów mogą inspirować nie tylko rodaków w Polsce, ale każdego, komu bliskie są wartości kultury chrześcijańskiej – mówi dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL, dyrektor Instytutu.

Instytut Rozwoju Języka Polskiego ogłosił konkurs dla młodzieży polonijnej i polskiej mieszkającej za granicą pt.: „Szacunek i odwaga. Rodzina Ulmów i ja". Projekt edukacyjny, jak podkreślają organizatorzy, ma na celu upowszechnianie wiedzy wśród młodzieży mieszkającej na stałe poza granicami kraju o roli Polaków i polskich rodzin w ratowaniu Żydów. Powinien pomagać w kształtowaniu postaw etycznych i patriotycznych, a także w poznawaniu historii Polski splecionej z historią rodzin.

– Konkurs promuje wartości, które są zbieżne z działalnością Ministerstwa Pracy i Rodziny, z którym współpracowaliśmy przy tworzeniu naszego projektu. Z perspektywy działalności naszego Instytutu, który ma pod swoją opieką ponad 1200 szkół polonijnych na całym świecie, promowanie wartości rodzinnych jest szczególnie ważne. Bez więzi istniejącej między pokoleniami – rodzicami i dziećmi, dziadkami i wnukami – nie udałoby się przekazać i zachować macierzystego języka oraz kultury – mówi dyrektor Jacek Gołębiowski. – Tylko dzięki temu zjawisku wciąż możemy mówić o Polakach i Polonii poza granicami naszego kraju. Warto również podkreślić, że gdyby nie wiara Ulmów, ich poczucie przynależności do lokalnej oraz narodowej wspólnoty, być może nie zdecydowaliby się zaryzykować życia własnej rodziny, by w zamian ocalić trzy inne.

Organizatorzy zaplanowali trzy formy artystycznego wyrazu: pierwsza to praca literacka na temat: „Rodzina Ulmów – przesłanie dla świata”; druga to konkurs fotograficzny czyli wykonanie fotografii lub kolażu wraz z opisem na temat: „Rodzina moją siłą”; trzecia forma to nakręcenie 3-minutowego filmu na temat: „Opowiem Wam o Rodzinie Ulmów”. Filmy nakręcone przez uczestników powinny mieć polską ścieżkę językową, ale mile widziane będzie dodanie napisów w języku kraju, w którym mieszka uczestnik konkursu, dzięki czemu uczeń może być „ambasadorem polskości” za granicą.

Każda z form artystycznych podzielona jest na kategorie wiekowe: młodzież w wieku 14–16 lat oraz młodzież w wieku 17–22 lata. Rozstrzygnięcie konkursu 10 grudnia. Szczegóły na stronie: https://irjp.gov.pl/konkurs-ulmowie/.

Organizatorzy przewidzieli nagrodę, którą będzie 4-5 dniowa wycieczka do Polski. W programie znajdzie się Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Dodatkowym elementem będzie udział w warsztatach: dziennikarskich, fotograficznych, filmowych.

Najlepsze prace konkursowe, wyłonione przez Jury, zostaną opublikowane w almanachu pokonkursowym wydanym przez Instytut Kolbego, a filmy zostaną wyemitowane na kanale YouTube Instytutu.

Źródło:ekai