Tyniec zaprasza na XII Międzynarodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego

2023-07-11 20:51
Chorał gregoriański Tyniec
Autor: opactwotynieckie.pl Chorał gregoriański Tyniec

To największe i najważniejsze na świecie spotkania znawców i miłośników śpiewu gregoriańskiego, odbywające się co 4 lata w różnych miastach Europy.

Sekcja polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego AISCGre oraz Fundacja Chronić Dobro, działająca przy Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, serdecznie zapraszają na XII Międzynarodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego AISCGre, który odbędzie się w Opactwie Benedyktyńskim w Tyńcu pod Krakowem w dniach 4-9 września 2023 r.

Międzynarodowe Kongresy Śpiewu Gregoriańskiego AISCGre to największe i najważniejsze na świecie spotkania znawców i miłośników śpiewu gregoriańskiego, odbywające się co 4 lata w różnych miastach Europy. Mają one na celu zacieśnianie współpracy międzynarodowej badaczy i czynnych muzyków śpiewu gregoriańskiego, wspólne praktyki śpiewu, wspólną modlitwę i dzielenie się wynikami badań. W tym roku motyw przewodni kongresu brzmi: Psallite sapienter. Psalmodia podstawą repertuaru śpiewu gregoriańskiego.

Uczestnicy tegorocznej edycji kongresu będą mieli okazję dowiedzieć się, jaką rolę w powstawaniu repertuaru gregoriańskiego odegrały psalmy, czyli liryczne teksty biblijne wyrażające bardzo zróżnicowane stany uczuciowe człowieka, skierowane do Boga, stanowiące niejako zwierzenie się człowieka Bogu. Dlaczego to właśnie one okazały się fundamentem dla tworzenia zrębów muzyki europejskiej? To tylko jedno z niewielu pytań, na które spróbują odpowiedzieć wykładowcy.

Tematyka wykładów będzie bardzo różnorodna: od teologiczno-liturgicznego znaczenia psalmów, przez tradycje psalmodyczne w różnych zakonach, aż po terapeutyczne znaczenie psalmodii. Ponadto uczestnicy będą mogli sami uczyć się śpiewu gregoriańskiego pod kierunkiem wybitnych gregorianistów w ramach codziennych zajęć warsztatowych. A wieczorami, w ciepłym jeszcze letnim Krakowie, będzie można posłuchać koncertów profesjonalnych chórów śpiewających tę tradycyjną muzykę. Cały plan wydarzenia dostępny jest na stronie AISCGre.

Śpiew gregoriański to nie tylko liturgiczna tradycja śpiewu sakralnego kościoła rzymskokatolickiego wywodząca się ze średniowiecza – to przede wszystkim fundament klasycznej muzyki europejskiej. Współczesna melodyka, rytmika, a nawet tonalność wyewoluowały pośrednio z repertuaru gregoriańskiego. Tegoroczny kongres AISCGre jest szczególny, ponieważ w Opactwie tynieckim tradycja śpiewania chorału jest wciąż żywa i obecna. Benedyktyni odegrali kluczową rolę w tworzeniu zrębów średniowiecznej Europy, a codzienny śpiew Liturgii Godzin oraz śpiewy mszalne stały się oficjalną muzyką Kościoła Zachodniego.

Najważniejsze informacje nt.  XII Międzynarodowego Kongresu Śpiewu Gregoriańskiego AISCGre:

Termin: 4-9 września 2023

Miejsce: Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Udział w wykładach i warsztatach wymaga uiszczenia opłaty konferencyjnej. Udział w koncertach i liturgii jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych.

Źródło: www.kultura.benedyktyni.com