Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Kampusu Jana Pawła II

2023-11-05 21:48
Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Kampusu Jana Pawła II
Autor: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Kampusu Jana Pawła II

- Uczelnia żyć będzie i będzie prawdziwą Alma Mater, gdy będzie uczciwie i do końca dążyła do prawdy. Gdy będzie miejscem posługi myślenia w wymiarze społecznym, gdy będzie budowała cywilizację miłości i ukazywała prawdziwą wizję człowieka - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Kampusu Jana Pawła II.

Na początku głos zabrał rektor Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II ks. Robert Tyrała. Powitał kard. Stanisława Dziwisza, nuncjusza apostolskiego w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi, metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego, biskupów, ministrów, prezydenta miasta Krakowa, senatorów, posłów, przedstawicieli władz, korpus dyplomatyczny, konsulów, zebranych rektorów – w tym także poprzednich rektorów UP JPII, profesorów, wykonawców i inwestorów kampusu oraz zaangażowanych w projekt, a także społeczność akademicką.

W wystąpieniu arcybiskup wspomniał rozmowę z premierem, dotyczącą kryzysu, który dotyka szkolnictwo wyższe. W jej trakcie zapadła decyzja Prezesa Rady Ministrów, by wspomóc działalność Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II. Metropolita zauważył, że w świecie trwa wielkie zmaganie o mens sana, mens bona i nawiązał do słów św. Jana Pawła II, wypowiedzianych w Kolegiacie św. Anny. Papież dał wtedy bardzo jasny wykład czym jest uczelnia, której rola sprowadza się do służby prawdzie. „Człowiek nie tworzy prawdy, ale ona sama się przed nim odsłania, gdy jej szuka wytrwale. Poznanie prawdy rodzi jedyną w swym rodzaju duchową radość (gaudium veritatis)” – mówił papież. Poszukiwanie prawdy powinno otwierać na przestrzeń transcendencji. „Jak ważne jest, by ludzka myśl nie zamykała się na rzeczywistość Tajemnicy, by człowiekowi nie brakowało wrażliwości na Tajemnicę, by nie brakowało mu odwagi pójścia w głąb” – wskazywał św. Jan Paweł II.

Metropolita przypomniał preambułę encykliki „Fides et ratio”, w której papież pisał, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. – To pierwsze zadanie uniwersytetu: dążenie do prawdy. Przekraczanie granic metodologicznych, by wychylać się ku transcendencji i do tajemnicy, w świetle której człowiek może poznać pełną prawdę o sobie – podkreślił arcybiskup.

Wskazał, że kolejnym zadaniem uniwersytetu jest posługa myślenia. „Niewiele jest rzeczy równie ważnych w życiu człowieka i społeczeństwa jak posługa myślenia. Posługa myślenia o której mówię, to w swej istocie nic innego jak służba prawdzie w wymiarze społecznym” – mówił papież, przywołując postać Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Był to człowiek zafascynowany poszukiwaniem prawdy i tworzeniem siebie. Jako nauczyciel akademicki Jerzy Ciesielski budował człowieczeństwo swych słuchaczy.

Abp Marek Jędraszewski wskazał także na wyższość etyki nad techniką. „Nie wystarcza troska o logiczną poprawność procesu myślenia. Dzięki wrażliwości moralnej zachowana zostaje bardzo istotna dla nauki więź pomiędzy prawdą a dobrem. Tych dwóch prawd nie można bowiem od siebie oddzielać” – mówił św. Jan Paweł II. Abp Marek Jędraszewski stwierdził, że słowa papieża są nadal aktualne w dzisiejszych czasach, gdy prawda o człowieku jest przedstawiana w krzywym zwierciadle. Papież mówił, że uniwersytety powinny formować ludzi, którzy będą mieli w sobie autentyczną mądrość. Tylko w ten sposób będą mogli oni wziąć na siebie odpowiedzialność za przyszłość Polski i świata.

Metropolita podkreślił, że wyższa uczelnia to Alma Mater. Św. Jan Paweł II w jednym z wystąpień wspomniał wydarzenia z 6 września 1939 r., gdy krakowscy profesorowie zostali wywiezieni do Sachsenhausen. „Takich kart w dziejach uniwersytetu było na pewno więcej i nie tylko uniwersytetu krakowskiego, innych również. Ale to są karty, które sprawiają, że ta nasza Alma Mater potwierdza się jako Mater, Mater, która cierpi, która składa ofiary” – mówił papież.

– Uczestniczymy w wyjątkowym wydarzeniu w najnowszych dziejach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Jako wielki kanclerz pragnę na ręce księdza rektora, złożyć słowa swoistego testamentu, który przekazał nam św. Jan Paweł II. Budynki są ważne, kampus dla właściwej działalności uczelni – niezbędny. Ale uczelnia żyć będzie i będzie prawdziwą Alma Mater, gdy będzie uczciwie i do końca dążyła do prawdy. Gdy będzie miejscem posługi myślenia w wymiarze społecznym, gdy będzie budowała cywilizację miłości i ukazywała prawdziwą wizję człowieka, przenikniętą gotowością, by miłować, ciepiąc i cierpiąc – kochać – zakończył abp. Marek Jędraszewski.

Źródło: diecezja.pl